Skip to main content
Facultatea de litereFilologie. Lingvisticanoutăți

Multi-/plurilingvism, contrastivitate, comparativism și comunicare interculturală, Conferință internațională la Facultatea de Litere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova 15-16 octombrie, 2021

La 15-16 octombrie 2021, la ULIM a avut loc Conferința șiințifică internațională cu un subtitlu multilingv :

„ Multi-/plurilingvism, contrastivitate, comparativism și comunicare interculturală, 15-16 octombrie 2021 ”

„ Multi-/plurilingualism, Contrastivity, Comparativism, and Intercultural Communication, October 15-16, 2021 ”

„Multi-/plurilinguisme, contrastivité, comparativisme et communication interculturelle, 15-16 octobre 2021 ”

Actuala ediție le-a oferit universitarilor, cercetătorilor, doctoranzilor, practicienilor și specialiștilor din domeniile de profil ocazia de a participa la circumscrierea unui spațiu de reflecție și dezbateri bazat pe problematicile contrastivității și comparatismului ca punct de confluență a studiilor lingvistice, literare, culturale, de traductologie, filosofie și științe ale educației. Abordările trans- și interdisciplinare au fost proiectate pe cinci arii de cercetare: lingvistică, traductologică, culturologică, literară și didactică.

În prima zi a conferinței, 15 octombrie 2021, participanții din 17 țări s-au întrunit într-o ședință plenară, precedată de ședința de deschidere a lucrărilor conferinței și urmată de secțiunile divizate pe ateliere tematice. Manifestarea a fost anunțată și desfășurată online, pe aplicația Zoom, cu o ședință pe platformă comună și cu șase săli virtuale de lucru pentru cele trei secțiuni cu câte două ateliere fiecare, în conformitate cu programul prestabilit.

Pentru a doua zi a conferinței, au fost prevăzute: Ședința plenară II și un workshop internațional cu genericul „Imersia culturală a studentului în mediul didactic digital pe durata pandemiei COVID-19” la care au participat 27 de cadre didactice din 12 țări.

Mesaje de salut:

 • Elena PRUS, prof. univ. dr.hab, ULIM, Prorector Proiecte
 • Sanda-Maria ARDELEANU, prof. univ. dr., DHC, Director Biblioteca Universitară, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România
 • Ludmila BRANIȘTE, conf. univ. dr., Șef Catedră de Limbă Română pentru Studenţi Străini, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România
 • Claudia VIȘAN, Responsabilă de proiecte, Antena din Chișinău, Agenția Universitară a Francofoniei în Europa Centrală și de Est (AUF ECO – L’Agence Universitaire de la Francophonie Europe centrale et orientale.

15 octombrie – SESIUNEA PLENARĂ I (in praesentia/online)

Moderator: Carolina DODU-SAVCA, conf. univ. dr., ULIM, Decan Facultatea de Litere 

 • Sanda-Maria ARDELEANU, prof. univ. dr., DHC, Director Biblioteca Universitară, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România – „Influenta multilingvismului asupra dinamicii limbilor”
 • Efstratia OKTAPODA conf. univ. dr., Université Paris-Sorbonne (Paris IV), Franţa – „Le Musée national de l’histoire de l’immigration à Paris : lieu culturel, lieu scientifique ou lieu pédagogique ?”
 • Tatiana CIOCOI, conf.univ. dr.hab, Director Departament Literatură Universală și Comparată, Universitatea de Stat din Moldova – „Chen Xiwo: drumul unui scriitor „dezobedient” spre Olimpul literelor internaționale”
 • Pierre MOREL, conf.univ. dr., Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Canada – „Frontières, cultures et littératures”
 • Oana BOC, lect.univ. dr., Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România – „De la limbă la limbi. Provocări actuale ale înțelegerii plurilingvismului”
 • Sara C. NOBLES, ISSO Systems Coordinator & Adviser, Savannah College of Art and Design, The University for Creative Careers (SCAD), Savannah, SUA, Olga SCIUKINA, dr., Foreign Languages Department, Comrat State University Linguistic and Cultural Diversity: US and Moldova Experience. A Brief Comparison of the Moldovan and American University Student Experience

Secțiuni (online)

            ATELIERE TEMATICE : SECȚIUNI

Secțiunea I

 1. Multi-/plurilingvism și contrastivitate lingvistică
 2. Traductologie, terminologie și comunicare interculturală 

Secțiunea II

 1. Literatură şi interculturalitate în context transdisciplinar
 2. Studiul artelor și culturologie

Secțiunea III

 1. Didactica limbilor străine și noile strategii de formare 
 2. Mediul didactic online, conținuturi culturale și competențe interculturale

16 octombrie – SESIUNEA PLENARĂ II (in praesentia/online)

Moderator:  Victor UNTILĂ, conf. univ. dr., ULIM, director Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale 

 • Elena PRUS, prof. univ. dr.hab, ULIM, Prorector Proiecte – „Competența pluriculturală și plurilingvă – noi provocări pentru politicile lingvistice educative”
 • Ludmila BRANIȘTE, conf. univ. dr., Șef Catedră de Limbă Română pentru Studenţi Străini, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România – „Comunicarea interculturală – metode și strategii didactice interactive a RLS în programul de An Pregătitor”
 • Carolina DODU-SAVCA, conf. univ. dr., ULIM, Decan Facultatea de Litere – „Littératures et identités face à la culture de la virtualité : humanitas versus techne”
 • Gina NIMIGEAN (România), lect. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – „Competențele culturale între teoretizarea științifică și experiența frustrată: cazul „studentului online” „

WORKSHOP

          „Imersia culturală a studentului  în mediul didactic digital pe durata pandemiei COVID-19”

Moderatori: conf. univ. dr., Carolina DODU-SAVCA; conf. univ. dr. Ludmila BRANIȘTE; conf. univ. dr. Virginia POPOVIĆ; lect. univ. dr. Harieta TOPOLICEANU; dr. Irina POSTOLACHI-JOSAN, asist. univ. asociat, dr. Arina CHIRILĂ 

  Gina Nimigean & Ludmila Braniște:

 •        Direcții și tematici:
 1. Utilitatea/ inutilitatea & utilizarea unei limbi de contact.
 2. Cele mai bune strategii de debut al cursului de limbă.
 3. Limbaj specializat în domeniul științelor biologice și biomedicale.
 4. Limbaj specializat în matematică și științe pozitive.
 5. Limbaj specializat în domeniul litere și filologie.
 6. Limbaj specializat în domeniul economic.
 7. Limbaj specializat în domeniul arhitectură.
 8. Competențele interculturale, la limita dintre teoria academică și experiența reală.
 •       Principii de lucru, fundamentale în procesul de transfer al limbii:
 1. flexibilitatea și adaptabilitatea umană și profesională practic fără limite care i se cer profesorului de LRS;
 2. adaptarea procesului didactic (limbaj, metode, principii psiho-pedagogice) la grupul țintă;
 3. progresia funcțională a cunoștințelor structurale oferite la cursul practic de limbă;
 4. etc.

Participanți:   Prof. univ. dr.hab, Elena PRUS; conf. univ. dr. Florica FAUR; conf. univ. dr. Virginia POPOVIĆ; conf. univ. dr. Cristina Valentina DAFINOIU; conf. univ. dr. Cristina GAFU; lect. univ. dr. Gina NIMIGEAN; conf. univ. dr., Oxana CHIRA; lect. univ. dr. Ioana JIEANU; lect. univ. dr. Harieta TOPOLICEANU; lect. univ. dr. Ana SAMARDŽIĆ; asist. univ. dr. Vasile TUDOR; asist. univ. asoc., dr. Alma-Ioana MATEIU; asist. univ. asoc., drd. Irina-Marinela DEFTU; asist. univ., drd. Maria-Lucreția CAZAC; asist. univ. asoc.; dr. Violeta-Cristina PITIȘCIUC; asist. univ. asoc., drd. Cristina-Ileana ILEA; asist. univ. asoc. dr. Arina CHIRILĂ; dr. Irina POSTOLACHI-JOSAN; prof. colab. ILR/LCCR Oana-Daciana TOPALĂ; prof. dr., colab. ILR/LCCR Daniela-Carmen STOICA; prof. colab. ILR/LCCR Mihaela ANGELESCU; prof. colab. ILR/LCCR Mariana PALIEV; prof. dr., colab. ILR/LCCR Nicolae STANCIU.

 

În cadrul conferinței  participanții au avut posibilitatea să facă schimb de bune practici. Cu impresii personale și mărturii, au venit:

 • Valentina CIUMACENCO, conf. univ. dr., Prorector Relații Internaționale ULIM: „O dublă bucurie, vizuală și intelectuală! Galeria personalităților de valoare care au asigurat conținutul intelectual al Conferinței. Felicitări! Respect și admirație!”
 • Alice IONESCU, lect.univ. dr., Universitatea din Craiova, România:  „A fost o imensă plăcere și o bucurie intelectuală autentică sa particip si sa comunic cu ceilalți participanți la această minunată conferință științifică organizată de ULIM! Mulțumim mult pentru invitație și sincere felicitări organizatorilor!”
 • Nina PUȚUNTEAN, conf.univ. dr., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM): „Dragi colegi, felicitări pentru munca încununată cu un rezultat remarcabil! Felicitări Comitetului de organizare și tuturor participanților! Chapeau!”
 • Pan YUYAN, doctorandă, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România: „Mulțumim foarte mult pentru aceasta oportunitate de a participa la conferința de astăzi. O experiența minunata, felicitări pentru organizare și mult succes în proiectele viitoare!”
 • Cristina-Ileana Rogojină Cristina-Ileana ILEA, asist. univ. drd., Disciplina Limba română ca limbă străină, Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Romania:  „Întâlnirea de astăzi a reușit să reia problemele arzătoare ale predării limbii române ca limbă străină și a făcut posibil schimbul de bune practici. Workshopul ne-a facilitat contactul cu experții în domeniu și crearea de noi conexiuni cu profesorii care sunt, acum, la începutul carierei în RLS. De aceea, consider că participarea la acest workshop a fost o experiență și o oportunitate profesională excelentă și sper că în viitorul apropiat putem accesa cât mai multe astfel de evenimente.”
 • Maria-Lucreția CAZAC, asist. univ., drd., Disciplina Limbi moderne și limba română ca limbă străină, Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”, Iași, România:„Didactica limbii române ca limbă străină reprezintă și acum, după aproape 25 de ani de existență, un domeniu cu provocări și problematici, dată fiind mai ales eterogenitatea publicului țintă. Evenimentul de înalță ținută culturală a așezat împreună deopotrivă tinere cadre didactice și mari specialiști (Cristina Dafinoiu, Elena Platon, Ioana Jieanu, Cristina Gafu, Ludmila Braniște, Gina Nimigean, Mariana Paliev, Oana-Daciana Topală, Nicolae Stanciu, Mihaela Angelescu, Daniela Stoica s.a.) cu o experiență importantă la catedră, plini de generozitate în a împărtăși din experiența temeinică. Fiecare participant s-a individualizat prin particularitățile contextului didactic în care se află: predarea limbii române ca limbă străină, ca limbă a doua pentru minorități, ca limbă pentru copiii românilor din diaspora, ca limbă pentru alolingvii din Republica Moldova. Deși online, întâlnirea a avut în centru dialogul viu între participanți și s-a bazat pe schimbul de experiențe didactice, subliniindu-se mai ales acele conținuturi care nasc provocări în predare. Discuțiile au avut două direcții principale: predarea limbii române ca limbă străină și elaborarea cursului de civilizație și cultură românească. În timpul workshopului au fost amintite lucrările fundamentale RLS, fiind menționate mai ales noile apariții atât de necesare domeniului.”

La mulți ani, ULIM! La mulți ani, comunitate academică dedicată ascensiunii instituționale și dezvoltării profesionale și socioculturale!

                                                                   Comitetul de organizare, Facultatea de Litere, ULIM

Leave a Reply