Skip to main content

Cerințele dinamice ale contemporaneității impulsionează universitățile spre un amplu proces de renovare academică și didactică, la nivel de structură, conținuturi și metodologii. Universitatea Liberă Internațională din Moldova este astăzi imaginea unui model alternativ de succes, care s-a impus ca o reinterpretare a raporturilor între formare profesională și educație, între învățământ și cercetare, cu accent pe o apropiere între teorie și practică, între competențe de natură socioprofesională și socioculturală.

În contextul noii situații cognitive în cadrul realității pandemice, societatea cunoașterii dictează transformări ale sistemului învățământului. La fel ca multe alte instituții, ULIM-ul trebuie să intervină în actualitate și să facă față noilor provocări. Designul spațiului educațional universitar presupune actualmente multiple paradigme ale schimbării. Se transformă discursul, conținutul, formele și metodele de învățare, de rând cu formarea profesorilor și crearea unei instruiri altfel, bazate pe paradigma inovării cu programe alternative. În condițiile trecerii treptate și parțiale în realitatea on-line, participăm, de facto, la dinamizarea și revoluția sistemului actual al învățământului superior.

La cea de-a 29 treaptă a dezvoltării sale, universitatea ULIM a demonstrat angajarea plenară pe calea transformărilor autentice, consacrându-se nobilului obiectiv de formare și ameliorare a capitalului uman. Felicităm întregul corp profesoral-didactic, studențesc și auxiliar cu această aniversare frumoasă, mulțumindu-le pentru investirea în formarea perspectivelor de viitor ale instituției și ale societății în ansamblu.

Cu respect,
Rectorul ULIM, Ilian GALBEN

Leave a Reply