Skip to main content
noutăți

Noi perspective de colaborare între ULIM şi Universitatea ”Danubius” din Galați

În cadrul unei vizite oficiale la Galați, întreprinse de conducerea ULIM la 17 decembrie curent,  Universitatea Liberă Internațională din Moldova şi Universitatea ”Danubius” din Galați (UDG), exprimând dorința comună de a îmbunătăți şi consolida colaborarea bilaterală în domeniul cercetării științifice, au semnat un acord de colaborare.

Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea eficientă între Universitatea Liberă Internațională din Moldova şi Universitatea ”Danubius” din Galați, România, în varii domenii de activitate științifică. În cadrul acestui parteneriat de colaborare științifică, partenerii își propun să valorifice împreună rezultatele propriilor activități de cercetare ştiinţifică şi transfer tehnologic, promovând forme de colaborare în cadrul parteneriatului şi pentru extinderea acestuia. De asemenea, partenerii sunt interesați de dezvoltarea unui cadru de colaborare reciprocă şi stabilă, în scopul iniţierii de acţiuni comune în domeniul cercetării ştiinţifice, educației, formării profesionale etc., folosind, cu precădere, resursele de cercetare proprii, precum și finanțări externe. Parteneriatul creat urmăreşte creşterea vizibilităţii acţiunilor comune în spaţiul academic şi de cercetare națională și internațională.

Rectorul ULIM, Ilian Galben, dr.conf.univ, și-a exprimat disponibilitatea de a coopera și implementa activitățile Programului, fiind convins de necesitatea de a acționa împreună pentru a crea oportunități în vederea  efectuării cercetărilor în domeniile de interes comun, elaborării proiectelor europene şi internaţionale de cercetare, realizării unor schimburi de experienţă  etc.

La rândul său, dr. conf univ. Andy Pușcă, președintele UDG, a menționat că acest acord își propune să faciliteze participarea bilaterală a profesorilor şi studenţilor la simpozioanele internaţionale cu tematică de interes comun, susținerea mobilității academice a cercetătorilor și studenților, pe bază de invitație, pentru realizarea unor studii comune; dezvoltarea relațiilor de colaborare între școlile doctorale; realizarea publicaţiilor în colaborare a lucrărilor, în ediţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale; să constituie după caz, colective mixte de cercetare pe baza unor tematici și proiecte de interes comun, asupra cărora au convenit și să asigure acestora, fondul documentar necesar și alte resurse și condiții corespunzătoare pentru realizarea proiectelor respective.

La ceremonia de semnare a acordului și la discuțiile purtate, au mai participat Prorectorul pentru Strategie Academică și Programe de Studii, ULIM,  Alexandr Cauia, dr. conf.univ. și  Prorectorul Relații Internaționale, UDG, Marinescu Emanuel Ştefan,  dr. conf.univ.

Prin recentul acord, cele două instituții superioare de învățământ au consemnat o nouă etapă în dezvoltarea unei colaborări și prietenii cu rezultate fructuoase pentru ambele părți.

Leave a Reply