Skip to main content
noutăți

Profesoara Ludmila Coadă a susținut prelegeri studenților francezi despre istoria spațiului post-sovietic Noi punți de cooperare ULIM – Universitatea Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis din Franța

Dr. Ludmila Coada, conf. univ. al Catedrei Relații Internaționale, Științe Politice și Istorie, a revenit, recent, dintr-o mobilitate de predare de la Universitatea Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis din Franța, în cadrul Programului UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport Erasmus+. Ludmila Coadă a predat studenților de la Facultatea de Litere, Limbi, Artă și Științe Umaniste (Faculté de Lettres, Langues, Arts et SciencesHumaines (FLLASH) o serie de lecții, pe teme legate de spațiul post-sovietic, precum: căderea URSS, aspecte de politică internă și externă a statelor post-sovietice, problema schimbării regimurilor, alegerile etc.

Pe parcursul perioadei de aflare la Valenciennes, Ludmila Coadă a avut și un șir de întruniri de lucru cu profesori universitari, cercetători de la FLLASH și Laboratorului științific CALHISTE din cadrul aceleiași instituții, în vederea intensificării și extinderii cooperării dintre Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Universitatea Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis din Franța în domeniul didactic și al cercetării.

Cooperarea dr. L. Coadă cu unii profesori din Valenciennes își are începuturile în anul 2013, când a demarat proiectul european Marea Neagră – unitate și diversitate în antichitatea romană– un proiect de 24 luni, cofinanțat prin Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat prin Programul Operațional Comun „Bazinul Marii Negre 2007-2013”, în care au participat instituții universitare, muzeale și de cercetare din mai multe țări, inclusiv România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Georgia, Franța etc. Ludmila Coadă a fost coordonatorul acestui proiect din partea ULIM.

Studenți ULIM-iști vor beneficia de mobilități academice în Franța

Domnia sa a susținut prelegeri pentru a doua oară la UniversitateaValenciennes et du Hainaut-Cambrésis, prima sa vizită fiind în luna martie a.c., în calitate de profesor invitat pentru a preda studenților istorici din Franța: CONFÉRENCES DE LUDMINA COADA – SPÉCIALISTE DE L’HISTOIRE DE LA MOLDAVIE.

Prezența dr. Ludmilei Coadă la Valenciennes s-a înscris în formatul cooperării internaționale a Universității Valenciennes, domeniul „Urbanizare și ocupații teritoriale în Anatolia, Europa de Est  și Marea Neagră” a axei „Teritorii” a Laboratorului CALHISTE. În cadrul acelei vizite, domnia sa a inițiat discuții vizând oportunitatea cooperării interuniversitare în contextul Programului Erasmus+ și începute procedurile de aplicare.

În luna februarie au fost depuse actele solicitate pentru proiect și în iunie a.c., la Paris, a fost luata decizia de susținere a Proiectului Erasmus+ pentru Universitatea Valenciennes și partenerii săi, între care se numără și ULIM.

Astfel, prin intermediul Erasmus+, pentru anul de studii 2016-2017, mai mulți studenți ULIM-iști vor beneficia de mobilități academice la Universitatea din Valenciennes. Astfel, cu începere din ianuarie 2017, patru studenți specializați în relații internaționale, ULIM, se vor afla la Valenciennes pentru câteva luni, pentru un schimb de experiență și mobilitate de studii.

 Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM