Skip to main content
noutăți

Proiectul INOTLES TEMPUS Studenții ULIM beneficiază de o nouă achiziție de carte de la prestigioase edituri din Marea Britanie și România

Fondurile Departamentului Informațional Biblioteconomic au devenit mai bogate la acest sfârșit de an. În lunile noiembrie-decembrie curent, ULIM-ul a achiziționat o serie de volume cu tematica Uniunii Europene pentru procesul de studii și cercetare, studenți și cadre didactice, în valoare de circa 11 000 de euro. O parte dintre cărți sunt în limba română, publicate la ”Polirom” și cele mai multe – în limba engleză, fiind aduse de la prestigioasa Editură ”Oxford” din Marea Britanie. Cărțile au fost editate în ultimii ani și sunt utile pentru studenții și cadrele didactice de la toate facultățile, în vederea studierii procesului integrării europene, istoriei și politicilor UE etc.

”În luna ianuarie, va mai ajunge la ULIM și o a treia tranșă de cărți, în limba engleză, tot din Marea Britanie, de la Editura ”Routledge”. Deși abordează prioritar tematica UE, volumele reflectă varii aspecte ale evoluției și funcționării acesteia, titlurile axându-se pe: istoria formării UE, dreptul european, instituțiile UE, luarea deciziilor în UE, extinderea Uniunii, politica externă și vecinătatea UE etc.”, explică dna Ludmila Coadă, conf. univ. la Catedra Relații Internaționale, Științe Politice și Istorie și coordonatoarea proiectului, la ULIM.

O altă surpriză vom avea și în luna ianuarie, 2017, când DIB va intra în posesia unui număr important de volume on-line. Procurarea cărților a fost posibilă grație proiectului TEMPUS INOTLES (The InnovatingTeachingandLearning of European Studies / Predarea și învățarea inovativă a studiilor europene, finanțat de UE, în perioada 2013-2016. ULIM este unul dintre partenerii consorțiului, alături de instituții din Georgia, Ucraina, Marea Britanie și Belgia, Universitatea Maastricht din Olanda fiind coordonatorul proiectului.

Proiectul INOTLES este preconizat pentru a contribui la modernizarea învățământului superior în țările Parteneriatului Estic, precum Georgia, R. Moldova și Ucraina, prin implementarea metodelor inovative (incluzând e-learning, învățarea bazată pe probleme, simularea etc.) în procesul de predare-învățare, cu precădere în cadrul cursurilor programelor de masterat și din domeniul Studiilor Europene.

 

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM