Skip to main content

Comunitatea academică ULIM regretă trecerea la cele veșnice a colegului nostru, doctor în drept, Carpov Trofim (1936-2021).

Doctor în drept și cercetător de referință în domeniul dreptului penal, a fost un slujitor de excepţie al învăţământului juridic național, pe umerii căruia apasă o vastă şi bogată experienţă didactică şi de cercetare fundamental.

Profesor de vocaţie, Domnia Sa, a inoculat studenţilor săi, graţie competenţei şi erudiţiei, cultul muncii, dragostea studiului şi cercetării ştiinţifice prin biblioteci, respectul faţă de orice om, afirmarea spiritului cinstei şi dreptăţii. Multiplele generații de studenți, care au avut onoarea să-l aibă în calitate de Profesor pe dl. Carpov Trofim nu vor uita niciodată stilul său inconfundabil de a preda, imparțialitatea și onestitatea dumnealui, dragostea sinceră pentru știință și acuitatea gândirii ce l-au caracterizat. Prin devotamentul cauzei, străduinţă şi competenţă a câştigat stima tuturor celor care-l cunosc.

Exprimăm condoleanțe celor apropiați și tuturor celor care au avut fericirea să-l cunoască.

Drum lin spre stele, d-le Profesor!

Leave a Reply