Skip to main content

La 12 mai curent a avut loc Simpozionul dedicat Zilei Europei „Educație și cunoaștere europeană: plurilingvism și interculturalitate”, cu un subtitlu multilingv :

European Education and Knowledge: Multilingualism and Interculturality

Éducation et connaissance européennes : multilinguisme et interculturalité

Europäische Bildung und Wissen: Mehrsprachigkeit und Interkulturalität

Educación y conocimiento europeos: multilingüismo e interculturalidad

Facultatea de Litere, în parteneriat cu Departamentul Informațional și Biblioteconomic (DIB) ULIM, Centrul de Informare al Uniunii Europene în cadrul ULIM, cu sprijinul Delegației UE în Republica Moldova, a organizat acest eveniment în cadrul Săptămânii „Multiculturalismul european exprimat prin mesajul european – Unitatea în diversitate”.

Din Programul conferinței:

Mesaje de deschidere:

 • Carolina DODU-SAVCA, conf. univ., dr., Decan Facultatea de Litere, ULIM
 • Irina CERNEAUSCAITE, Director DIB ULIM, Coordonatorul Centrului de Informare al UE în cadrul ULIM

Mesaj din partea Delegației Uniunii Europene 

 • Ghenadie COJOCARU, reprezentant din partea proiectului Comunicare Strategică și Suport Media (proiect susținut de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova)

Mesaje de salut:

 • Elena PRUS, prof. univ., dr. hab., Prorector Proiecte, ULIM
 • Inna COLENCIUC, lector universitar, drd., șef Catedră Filologie Germanică, ULIM
 • GORČIĆ Smilja, lectrice AUF

În cadrul evenimentului, studenții Facultății de Litere ULIM au participat cu prezentări tematice în diverse limbi de circulație internațională sau regională (engleză, franceză, germană, spaniolă, română, rusă, sârbă, chineză) și au vorbit din diferite perspective despre plurilingvism, interculturalitate, identitate culturală, șocul cultural, stiluri de comunicare, educație și cunoaștere europeană.

 • BACIU Alina, gr. I-TI-181-11-3, Educación europea a través del multilingüismo y el diálogo intercultural
 • GORČIĆ Smilja, lectrice AUF, La notion de la culture et le choc culturel
 • ANDRONIC Alexandru, gr. I-TI-181-11-3, Learning languages turns you into a musician
 • CUFLIC Maria, gr. I-TI-185-11-43, L’influence du phénomène interculturel sur l’esthétique de la langue française
 • PLOP Ana, gr. I-TI-184-12-3, Impact of Plurilingualism on Learning Quality
 • IOSIF Cristina, gr. I-TI- 194-11-43, La condition du dialogue interculturel en République de Moldova
 • CHIȚUL David, gr. I-TI-186-11-53, Plurilingualismus in der Republik Moldau (Plurilingualism in Moldova)
 • POPOVA Victoria, gr. I-TI-205-12-3, Communication Styles of Different Intercultural Groups and “Cultural Identity”

La final, studenții și profesorii au participat la o sesiune de sinteză, cu întrebări-răspunsuri și reflecții pe marginea subiectelor prezentate. Decana facultății i-a încurajat pe studenți să identifice ideile cheie pentru fiecare și să conștientizeze importanța plurilingvismului în cultivarea dialogului intercultural, precum și impactul cunoașterii europene asupra educației universitare și de-a lungul vieții.

Leave a Reply