Skip to main content

Astăzi, 20 mai 2021, la ULIM, s-a aflat în vizită de lucru dl. Serghei Captalan, Directorul Agenției de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”.

Scopul vizitei a costat în stabilirea unui parteneriat între Agenția de cooperare transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” și Universitatea Liberă Internațională din Moldova și semnarea protocolului de cooperare între ULIM și Universitatea Națională de Economie din Odesa, Ucraina, reprezentată de rectorul Anatolii Covaliov.

Părțile au exprimat dorinţa comună de a consolida colaborarea bilaterală pentru a crea noi baze și oportunități de participare la diferite inițiative regionale și internaționale, programe de cooperare transfrontalieră, precum „Bazinul Mării Negre 2021-2027” și  Strategia UE pentru regiunea Dunării.     

Rectorul ULIM, Ilian Galben, și-a exprimat disponibilitatea de a coopera și implementa activitățile identificate, fiind convins de necesitatea de a acționa împreună pentru a crea oportunități în vederea  efectuării cercetărilor în domeniile de interes comun, elaborării proiectelor europene şi internaţionale de cercetare, precum Erasmus+, realizării unor schimburi de experienţă și dezvoltării relațiilor bilaterale în diverse domenii la nivel internațional, transfrontalier, regional și local, inclusiv în cadrul cooperării transfrontaliere la Euroregiunea „Dunărea de Jos”.

Leave a Reply