Skip to main content
noutăți

Timothy P. O’Connor, atașatul de presă al Ambasadei SUA în RM în dialog cu studenții ULIM

În data de 25 aprilie curent, studenții Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, specialitatea Jurnalism au avut o întâlnire cu Timothy P. O’Connor, atașatul de presă al Ambasadei SUA la Chișinău.

Invitatul a ținut un discurs despre activitatea reprezentanților mass-media din SUA, relatând și despre provocările cu care s-a confruntat  în propria experiență de jurnalist. Studenții au fost informați despre impactul mass-media în SUA, despre metamorfozele mediatice sesizate în era tehnologiilor și despre destinul presei tradiționale. Tinerii nu au ezitat să adreseze întrebări la subiect și să afle mai multe fapte interesante ce țin de politicile editoriale, de libera exprimare și independența mass-media în SUA, de respectarea normelor etice, pluralismul mediatic etc. Invitatul a încurajat viitorii specialiști să dezvolte competențe necesare pentru înțelegerea, studierea și abordarea subiectelor din diverse domenii: cultural, social, economic sportiv, politic și să cunoască specificul tuturor genurilor jurnalistice, pentru a corespunde tendințelor moderne și cerințelor imperative ale fenomenului mediatic contemporan. De asemenea, studenții au fost invitați să meargă în vizită la centrul de resurse și dezvoltare profesională „America House” din Chișinău pentru a lua parte la programele culturale și educative în scopul îmbunătățirii abilităților lingvistice, lărgirii orizontului cultural și cunoașterii posibilităților de a efectua studii la instituțiile de învățământ superior din  SUA.

Leave a Reply