Skip to main content

La 24 iunie curent,  delegația universitară de la Northwest Normal University (NWNU) din Lanzhou, China, condusă de președintele și rectorul Zhang Junzong a efectuat o vizită la ULIM și a avut o întrevedere cu rectorul ULIM conf. univ. dr. Ilian Galben, cu prof. univ. dr. hab. Elena Prus, prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale și cu dr. Wang Yifeng, directorul Institutului „Confucius” din cadrul ULIM. Discuțiile s-au axat pe realizarea unor obiective imperative pentru instituțiile vizate care au o deja tradiție de colaborare antecedentă, și își propun dezvoltarea în continuare a unor domenii precum: organizarea activităților comune de cercetare științifică și inovare, aprofundarea relațiilor de colaborare și inițierea proiectelor durabile prin derularea programelor de mobilitate academică pentru cadre didactice și studenți, menținerea unui dialog permanent, creșterea accesului la resurse educaționale, valorificarea potențialului Institutului ”Confucius”, promovarea identității culturale moldovenești și chinezești și dezvoltarea dialogului civilizațional.

Rectorul ULIM conf. univ. dr. Ilian Galben a exprimat speranța unei cooperări academice productive între cele două instituții de învățământ superior prin stimularea schimbului de bune practice, de informații și cunoștințe. Prorectorul Elena Prus a realizat retrospectiva celor mai importante evenimente științifice organizate cu regularitate la ULIM, înaintând și propunerea de participare a membrilor comunității universitare din China la activitățile științifice viitoare.

Acordul de inițiere a Institutului Confucius a fost semnat în martie 2009, ca rezultat al relațiilor de parteneriat stabilite între ULIM și Northwest Normal University.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply