Skip to main content

Comunitatea universitară ULIM s-au reunit la 26 iunie curent, la ultima ședință a Senatului pentru anul academic 2018-2019. Subiectele examinate pe ordinea de zi a ședinței au fost:

  • Studiu sociologic în baza sondajului de opinie a studenților privind calitatea proceselor universitare în anul academic 2018-2019 (raportor: conf. univ. dr. Svetlana Rusnac, decanul Facultății Științe Sociale și ale Educației);
  • Evaluarea pregătirii studenților internaționali la ULIM (raportor: Ludmila Bodnari, directorul Departamentului studenți Străini);
  • Calendarul anului de studii 2019-2020 (raportor: Ludmila Zmuncila, directorul Oficiului Suport Academic);

Proiectele de hotărâre înaintate de către raportori au fost supuse analizei și aprobate unanim de către membrii Senatului. Decanii facultăților au comunicat audienței despre progresele obținute, provocările depășite, planurile de acțiuni implementate pe parcursul anului universitar, fiind expuse și perspectivele de dezvoltare a strategiilor în vederea revitalizării și consolidării structurilor.

De asemenea, în cadrul ședinței, la decizia membrilor Senatului ULIM au fost decernați cu Diplome de Excelență  lect. univ. Ecaterin Balan și conf. univ. dr. Petru Negură, cu prilejul aniversării, pentru perseverență, profesionalism și participare activă la promovarea valorilor ULIM. Totodată, Medalia ULIM a fost oferită dnei Natella Pașa, director adjunct al Departamentului Studenți Străini, pentru realizarea succeselor deosebite în domeniul educaţional, iar cu titlul onorific „Profesor de Onoare” a fost distins prof. univ. dr. hab. Ion Manoli, șef Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, pentru aportul deosebit adus în promovarea culturii universitare naţionale şi internaţionale.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply