Skip to main content

Doctorul în filosofie, conferențiarul universitar Victor Untilă , Director al Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale, este un nume distinct în elita universitară. Biografia sa intelectuală s-a constituit progresiv, iar traseul gânditorului critic s-a impus în spațiul academic românesc și francofon prin cercetările sale de marcă distinctă.

Format la școala ilustrului filosof Ștefan Lupașcu, profesorul Victor Untilă este un fidel al spiritului sistematizant, dar și un cercetător deschis către noile sfere de interes pe care le înglobează în viziunea sa complexă. În lucrările sale, filosoful Victor Untilă a depășit dicotomiile tradiționale prin articularea modelizărlor trialectice, fapt care i-a permis noi „orchestrări” epistemice în logică, ontologie, structurologie, filologie, culturologie și antropologie. În bogata sa activitate academică și de cercetare a reușit să dezvolte un impresionant dialog intercultural cu eminenți gânditori ca J.Demorgon, E.Morin, R. Panikkar, P. Ioan și mulți alții. În publicații sale, analiză riguroasă a conceptelor, noțiunilor și instrumentarului filosofic și lingvoculturologic denotă o viziune panoramică și o situare permanentă în actualitatea științifică. Între filosofie și lingvistică, cercetările sale analizează marile interogații ale contemporaneității.

Cu ocazia frumoasei aniversări de 60 de ani, dorim ca asumarea rigorii și distincției care-l reprezintă să-l caracterizeze și în continuare în toate demersurile și performanțele.

La mulți ani, domnule profesor Victor Untilă!

Facultatea de Litere

Leave a Reply