Skip to main content

La 10 februarie curent, a avut loc Conferința științifico-practică studențească de totalizare a stagiului profesional de traducere „Valorificarea experienței traductologice și lingvoculturologice”, organizată de Facultatea de Litere a Unversități Libere Internaționale din Moldova.

Conferința a fost organizată în 7 secțiuni tematice, respectându-se toate normele epidemiologice impuse de autorități.

În cadrul conferinței, studenții din anul III, ciclul Licență, au prezentat portofoliile de practică și rapoartele despre experiența profesională în domeniul traducerii și interpretării. Comisiile au evaluat competenţele gnoseologice şi praxiologice pe dimensiunea interdisciplinarității dintre teoria și practica de traducere și interpretarea și deontologia profesională a traducătorului.   

Din programul conferinței de miercuri, 10 februarie 2021:

INAUGURAREA  CONFERINȚEI 13:15

Mesaj de deschidere:

Carolina DODU-SAVCA, conf. univ. dr., decana Facultății de Litere, ULIM

Ion MANOLI, prof. univ., dr. hab., șef catedră Filologie Romanică „Petru Roșca”, ULIM

Inna COLENCIUC, lector universitar, drd., șef catedră Filologie Germanică, ULIM

Inesa FOLTEA, Președinta de Onoare a Uniunii Trăducătorilor Autorizați, Directoarea Biroului de traduceri „Intralex” SRL

SUSȚINERI ÎN SECȚIUNI 13.15 – 16.15

Secțiunea 1 – sala 406/online

Membrii comisiei de evaluare:      Inga STOIANOVA,  conf. univ., dr.

             Inna COLENCIUC, lector universitar, drd.

Secțiunea 2 – Sala 403/online

Membrii comisiei de evaluare:      Tatiana PODOLIUC, conf. univ., dr.

                                                        Zinaida CAMENEV, conf. univ., dr.

Secțiunea 3 – sala 401/online

Membrii comisiei de evaluare:     Carolina DODU-SAVCA , conf. univ., dr.

                                                            Valentina CIUMACENCO,  conf. univ., dr.

Olga PASCARI, lector universitar, drd.

Secțiunea 4 – sala 404/online

Membrii comisiei de evaluare: Iurie KRIVOTUROV, conf. univ., dr.

Aliona LISNIC, lector univiversitar, drd.

Secțiunea 5 – sala 405/online

Membrii comisiei de evaluare: Andrei BOLFOSU, lector universitar, master

                                                  Alexandra  RUSU, lector universitar, drd.

Secțiunea 6 – sala 408/online

Membrii comisiei de evaluare: Galina PETREA, lector universitar, master

                                                  Marius  CHIRIȚĂ, lector universitar, drd.

Secțiunea 7 – sala 410 (Centrul de Reușită Universitară)/online

Membrii comisiei de evaluare: MANOLI Ion, prof.univ., dr.hab.

                                                        UNTILĂ Victor, conf. univ., dr.

                                                    SARACUȚA Svetlana, lector universitar, master

Încheierea lucrărilor conferinței:

  • Întrebări, comentarii;
  • Sinteză și și totaluri.

Serviciul de Presă ULIM și Facultatea de Litere

Leave a Reply