Teze de doctorat

O teză de doctor de maximă actualitate

By 3 septembrie 2015 mai 21st, 2019 No Comments

Soluții practice pentru dezvoltarea vertiginoasă a turismului din România și RM

Cum am putea dezvolta turismul în RM și România, în contextul integrării europene și globalizării, prin crearea unor condiții reciproc avantajoase de eficiență economică? Aceasta  este întrebarea la care răspunde Cosmina Silviana Savu în teza sa de doctorat, susținută, recent, la ULIM. Autoarea abordează problematica anunțată sub aspecte științifice mai puțin studiate la noi.

Unul dintre evenimentele de rezonanță academică pentru România și R. Moldova, desfășurate recent, la ULIM, a fost susținerea tezei de doctor în economie, intitulată – “Impactul proceselor de integrare europeană și globalizare asupra turismului”, semnată de Cosmina Silviana Savu.  Conducătorul științific al domniei sale a fost dr. hab. Nicolae Ţâu,  prof. univ.

Punctul de pornire: rolul central al industriei turismului în UE

Cosmina Silviana Savu este asistentă universitară la Universitatea ”Spiru Haret” din București și a prezentat, întâi de toate, o radiografie a evoluției turismului în România și RM, ca ulterior să ofere previziuni, expertize economice de viitor în dezvoltarea acestei sfere, dar și soluții practice, demne de-a fi luate în calculele autorităților celor două țări. Domnia sa a stocat o importantă bază de date referitoare la destinații turistice importante, conform zonelor istorice din cele două țări, care ar putea începe să aducă venituri substanțiale, până în anul 2020.

Autoarea pornește de la rolul central al industriei turismului în UE. ”Datorită potenţialului său economic, Europa este cea mai căutată destinaţie turistică din lume şi de ocupare a forţei de muncă, precum şi implicaţiilor sale sociale şi de  mediu. Rolul jucat de turism, atât pentru sectorul afacerilor, cât şi pentru cetăţeni, a crescut considerabil în ultimele decenii. Conform estimărilor  Direcţiei Generale de Întreprinderi şi Industrie a Comisiei Europene, turismul reprezintă peste 5% din Produsul Intern Brut al UE-28”, se arată în teza de doctorat.

Obiectivele cercetării se referă la bazele teoretice şi metodologice ale impactulului procesului de globalizare şi integrare europeană asupra turismului, abordarea conceptului dezvoltării turismului concomitent cu protecţia mediului, creşterea calităţii serviciilor, dar şi dezvoltarea durabilă a economiei naţionale în contextul globalizării şi integrării europene.

Mari încasări bugetare în Moldova anului 2020

”Făcând o analiză a numărului total de turişti care își petrec sejurul pe teritoriul RM, previziunile arată că în anul 2020, acesta va fi de 64.216, aproximativ cu 12.724 mii mai mulți decât în anul 2014. Ca volum total al încasărilor din turism pe teritoriul RM se estimează că în anul 2020, acest volum va atinge suma de 200 de milioane, cu 81 de milioane de lei mai mult decât din încasările din anul 2014”, se estimează în lucrare.

Studiind datele furnizate de Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020”,  Cosmina Silviana Savu constată, că se va înregistra o majorare anuală cu aproximativ 3% a numărului turiștilor care sosesc din străinătate în RM, ceea ce va genera un volum al încasărilor până în anul 2020 de aproximativ 248 milioane lei.

”De asemenea, se prevede o majorare anuală cu aproximativ 4 procente a numărului de turiști interni care își vor petrece concediile pe plan național, ceea ce va genera acumularea unei sume din încasările turistice de aproximativ 851,3 milioane lei, până în anul 2020. Totodată, volumul încasărilor din activitatea turistică totală ( turism intern și turism străin) va fi de aproximativ 1099,3 milioane lei în perioada 2014-2020”.

Contribuție științifică la eficientizarea activităților turistice

Iniţierea unor programe turistice transfrontaliere de către România cu RM, Ungaria, Serbia, Bulgaria şi Ucraina, prin crearea de zone turistice transfrontaliere şi a unor proiecte cu toate ţările din bazinul Mării Negre – este o primă măsură propusă de autoare în direcția eficientizării activităților din sfera discutată.

”Este o lucrare originală, conectată la necesitățile actuale ale României și RM, cu elemente de inovare științifică, cu formularea unor concluzii și recomandări, orientate spre eficientizarea activităților turistice, în condițiile globalizării și integrării europene”, menționează dr. hab. Natalia Lobanov, conf. univ.

”Lucrarea are valoare aplicativă și aduce o contribuție științifică semnificativă în domeniul turismului și corespunde cerințelor Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare al RM, iar doamna Cosmina Silviana Savu merită conferirea titlului științific de doctor în economie”, observă conf. univ. dr. Elena Gurgu de la Universitatea ”Spiru Haret” din București.

Pentru a afla care sunt recomandările Cosminei Silviana Savu și multe alte elemente interesante ale lucrării în cauză, accesați linkul:http://www.cnaa.md/files/theses/2015/22674/cosmina_savu_thesis.pdf (View in Google)

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

Leave a Reply