Skip to main content

La 15 martie 2021, la inițiativa Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, a fost organizată o prelegere publică cu subiectul „Revoluția si lupta pentru libertate a națiunii maghiare din 1848 şi 1849 in contextul realității secolului XIX privind regiunea Danubiana”, susținută de dl Fülöp-Gábor András, diplomat în cadrul Ambasadei Ungaria în Republica Moldova. Evenimentul a fost prilejuit de cea de-a 173-a aniversare a revoluției maghiare începute împotriva Habsburgilor în 1948, an în care s-au produs evenimente revoluționare în întreaga Europă.

Ziua de 15 Martie a devenit simbolul libertăţii maghiarilor. Revoluția Maghiară din 1848 a fost un eveniment determinant al istoriei Ungariei din epoca modernă, considerată ca unul din fundamentele identității naționale a poporului ungar.

Semnificația zilei de 15 martie și a revoluției maghiare rezidă în transformările care au avut loc ulterior în Ungaria și care au constat în lichidarea iobăgiei, promovarea ideii privind drepturile pentru toți cetățenii, adoptarea unui șir de reforme grație cărora s-a constituit Ungaria modernă. Cei mai activi participanți la acele evenimente – Lajos Kossuth, Petőfi Sándor și alții – au devenit simboluri ale revoluției și istoriei maghiare. 

Revoluția maghiară și evenimentele care au urmat sunt interpretate diferit în istoriografie. Invitatul special, dl. Fülöp-Gábor András a prezentat publicului poziția Ungariei la acest subiect.

În contextul celebrării zilei naționale, prorectorul pentru relații internaționale, Valentina Ciumacenco, a adresat  invitatului, echipei Ambasadei Ungariei la Chișinău și națiunii maghiare, în numele comunității academice ULIM, sincere felicitări, împreună cu urări de pace şi prosperare continuă.

“Profit de acest frumos prilej pentru a constata ritmul ascendent al relațiilor moldo-ungare în toate sferele de cooperare, în spiritul strânselor legături istorice şi valorilor democratice pe care le împărtășim. Menţionăm cu satisfacţie că în ultimii ani, legăturile dintre ţările noastre au fost marcate de consolidarea eforturilor bilaterale pe acţiuni de interes comun. Suntem fermi convinși că cooperarea academică reprezintă un domeniu de importanță strategică pentru relațiile noastre viitoare, adăugând profunzime și stabilitate strategică în procesul de creare a noilor generații, mai competente, mai bine articulate și mai încrezătoare în forțele progresului democratic”, a menționat prorectorul ULIM.

În încheierea evenimentului, decanul Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, Viorica Țîcu a mulțumit publicului pentru participare, a exprimat gratitudine oaspetelui pentru acceptarea invitației de a conferenția și pentru bunele relațiile de colaborare stabilite între ULIM și Ambasada Ungariei în RM.

La rândul său, diplomatul ungar a reiterat deschiderea pentru o comunicare transparentă în relația bilaterală cu ULIM și interesul de a sprijini în continuare proiectele academice comune.

Leave a Reply