Skip to main content

În data de 4 martie curent, la Facultatea Științe Sociale și ale Educației, în cadrul săptămânii de autoguvernare studențească, a fost organizată prima ședință a Seminarului metodologic în Științe Sociale, cu tema: „Psihologia socială și societatea: provocări ale etapei de tranziții”, condusă de conf. univ. dr. Irina Caunenco. Seminarul a fost deschis cu un mesaj de salut rostit de conf. univ. dr. Svetlana Rusnac, decana Facultății Științe Sociale și ale Educației, care a urat participanților discuții constructive și succese în activitatea de cercetare. Evenimentul s-a bucurat de prezența doctoranzilor și tinerilor cercetători de la facultate și de la Academia de Științe a Moldovei. În cadrul discuțiilor au fost revăzute ariile de cercetare ale   psihologiei sociale, reperele teoretice, istorice și metodologice, precum și transformările complexe ale vieții sociale pe plan mondial și în spațiul nostru. Astfel, a fost analizat și impactul factorilor socio-culturali asupra comportamentelor sociale, prin prisma dezvoltării economice și sociale ale statului.
Lucrările Seminarului Metodologic vor fi reflectate în revista Școlii Doctorale Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale, ULIM – EcoSoEn (Economics, Social and Engineering Sciences).

 

Serviciul de Presă, ULIM

 

Leave a Reply