Skip to main content
EvenimenteNoutățiVizite instituționale

Rectorii ULIM și UAV au semnat un protocol de intenție

Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), reprezentată de domnul Rector Ilian GALBEN, şi Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (UAV), reprezentată de doamna Rector Ramona ILIE, au exprimat dorinţa comună a instituțiilor de a eficientiza şi consolida colaborarea bilaterală în domeniul educației, cercetării științifice și au semnat un Protocol de intenție.

Evenimentul oficial de semnare a Protocolului de intenție s-a produs în data de 13 octombrie 2022 și a fost găzduit de ULIM, cu participarea reprezentanților administrației ambelor instituții de învățământ superior. Părţile semnatare vor acţiona conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare, ţinând cont de  posibilităţile şi mijloacele disponibile.

În cadrul acestui protocol, partenerii își propun să valorifice împreună rezultatele propriilor activităţi de cercetare ştiinţifică şi transfer tehnologic, promovând forme de colaborare în cadrul parteneriatului şi pentru extinderea acestuia. De asemenea, partenerii sunt interesați de dezvoltarea unui cadru de colaborare reciprocă şi stabilă, în scopul iniţierii de acţiuni comune în domeniul cercetării ştiinţifice, educației, formării profesionale, activităţilor bibliotecare, folosind, cu precădere, resursele de cercetare proprii, precum și finanțări externe. Parteneriatul creat urmăreşte creşterea vizibilităţii acţiunilor comune în spaţiul academic şi de cercetare națională și internațională.

Leave a Reply