Skip to main content
EvenimenteNoutăți

Ședința cluster în cadrul proiectelor ERASMUS+ :„Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine – COOPERA”

În incinta Academiei de Studii Economice din Moldova a fost organizată ședința cluster în cadrul proiectelor ERASMUS+ :„Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine – COOPERA” (număr de referința: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP) și ”Strengthening Research Management and Open Science capacities of HEIs in Moldova and Armenia – MINERVA” (număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP) coordonate de ASEM.
În cadrul ședinței comune au fost abordate subiectele ce țin de obiectivele și rezultatele proiectelor, aportul instituțiilor și părților interesate implicate, evidențierea bunelor practici și suportul pentru un impact mai mare al proiectelor asupra modernizării învățământului superior în Republica Moldova.
În cadrul evenimentului, Valentina Ciumacenco, coordonator instituțional al proiectului COOPERA, a prezentat realizările obținute în domeniul învățământului superior dual de către ULIM.
Amintim, începând cu anul academic curent, a demarat procesul de pilotare a programelor duale în cadrul universităților implicate în acest consorțiu.
La ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova învățământul dual este implementat pentru Programul de Master: Diplomație, Securitate, Business și Comunicare.
Învățământul dual în școala superioară reprezintă o formă alternativă de studii care, în cadrul pregătirii tinerilor specialiști, pune un accent semnificativ pe formarea competențelor practice în mediul real de muncă, cu un grad înalt de implicare în acest proces al reprezentanților mediului de afaceri.

Leave a Reply