Skip to main content

La 28 aprilie curent a avut loc Ședința Senatului ULIM, respectând măsurile de protecție și prevenire în context epidemiologic.

Agenda ședinței a inclus următoarele subiecte de actualitate:

1. Evaluarea activității școlilor doctorale.

2. Studiile la distanță și studiile online: realizări și perspective.

3. Diverse.

Proiectele de hotărâre cuprinse în rapoartele de activitate au fost aprobate unanim de către membrii Senatului.

De asemenea, în cadrul Ședinței Senatului ULIM din 28.04.2021 au fost conferite distincții cadrelor didactice pentru merite deosebite în activitatea didactică și academică și promovarea ULIM după cum urmează:

Comunitatea ULIM reitereaza recunoștința și gratitudinea pentru aportul adus în domeniul științei, cercertării și inovării.

Leave a Reply