Skip to main content
Facultatea Științe Economice și Tehnologii Informaționale

Seminarul științifico-practic „Competențe Financiare Comerciale”

Seminarul științifico-practic „Competențe Financiare Comerciale” Facultatea Științe Economice și studenții Filierii Universitare Francofone „Gestionarea Afacerilor” cu suportul Agenției Universitare Francofone au organizat seminarul științifico-practic ”Competenţe Financiare şi Comerciale”, parte a celui de-al treilea Festival al Ştiinţelor în Franceză în Republica Moldova. La eveniment s-au întrunit absolvenţi ai liceelor din republică, studenți din Franţa, reprezentanți ai mediului de afaceri şi celui academic. Evenimentul a urmărit să promoveze durabilitatea practicilor existente și spiritul antreprenorial, cu participarea tuturor părților interesate și diseminarea lor către cei care optează pentru o carieră economică. Pe lângă „Laboratorul creativ: banii şi competenţe în afaceri”, agenda evenimentului a cuprins şi o expoziţie naţională de produse şi oferte antreprenoriale, fiind motivată ideea deschiderii unei afaceri proprii. În cadrul evenimentului au fost prezentate publicațiile științifice elaborate de cercetătorii facultății Științe Economice, au fost inițiate activităţi şi dezbateri cu scopul formării competenţelor economice, precum gestionarea bugetului familial, planificarea unui stagiu profesional şi analiza câmpului de forţe în afaceri. Publicul prezent a făcut schimb de idei şi de soluţii într-o manieră deschisă, empatică şi interactivă, fapt care a susţinut promovarea conceptului de dezvoltare antreprenorială.