Skip to main content
Facultatea Științe Economice

Sesiunea de informare „Elaborarea tezei de licență, sfaturi practice”

La 28 ianuarie curent, Sala Polivalentă de lectură nr. 2 a găzduit sesiunea de informare „Elaborarea tezei de licență, sfaturi practice”, la care s-au întrunit studenți și profesori de la Facultatea Științe Economice ULIM.

Lect. univ. Mariana Zubenschi a informat tinerii cercetători despre elementele specifice privind elaborarea unei lucrări științifice: componentele teoretice și practice, metodele de cercetare, importanța, actualitatea, scopul alegerii temei și obiectivele propuse în teză, stabilirea bibliografiei, ilustrarea ipotezelor etc.

Directorul Departamentului Informațional Biblioteconomic (DIB) Irina Botnaru a adus la cunoștința studenților despre posibilitățile de informare și documentare cu privire la identificarea materialelor teoretice în biblioteca ULIM. De asemenea, studenții au aflat despre proiectele de colaborare interbibliotecară la care a participat ULIM, fiind asigurate condiții favorabile pentru utilizatorii care au nevoie de acces la resurse informaționale locale și internaționale.