Stiințe Economice

Stiințe Economice

Despre Facultate

          Facultatea Ştiinţe Economice a ULIM se prezintă ca un organism didactico-ştiinţific unitar, apt să genereze şi să promoveze noi direcţii strategice pentru economia naţională şi cea internaţională, să identifice şi să aplice cele mai contemporane forme de instruire şi educaţie ştiinţifică în diferite domenii, atât la ciclul licenţă, cât şi la ciclurile masterat şi doctorat.

          Corpul didactic al facultăţii întruneşte cadre profesionale cu un înalt grad de cultură economică, generală, multilaterală, fiind considerat, pe bună dreptate, de comunitatea academică din ţară şi de peste hotare un veritabil model educaţional şi ştiinţific de mare calibru, o forjerie de cadre de înaltă calificare, competitivi pe plan naţional şi internaţional. Este necesar de remarcat că o parte reprezentativă a acestui corp este constituită din discipolii facultăţii, absolvenţi, care au parcurs toate treptele devenirii profesionale anume la Facultatea Ştiinţe Economice a ULIM: studii de licenţă, masterat, doctorat, postdoctorat.

          Alegând Facultatea Ştiinţe Economice a ULIM, în calitate de structură educaţional-ştiinţifică în care veţi studia, fiţi siguri de faptul că viitorul Dvs. este asigurat, căci veţi beneficia de studii la cele mai superioare standarde mondiale, veţi desfăşura practica în cele mai renumite companii de profil din ţară şi de peste hotare (cu care ULIM are încheiate acorduri de colaborare reciprocă), iar după absolvire vă veţi încadra cu uşurinţă, graţie cunoştinţelor şi dexterităţilor achiziţionate, în cele mai importante structuri de stat, economice, comerciale şi foruri internaţionale din ţară şi de peste hotare.

Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice este de a forma specialişti în economie, cu o temeinică pregătire profesională, capabili de a se integra rapid şi eficient, şi de a răspunde exigenţelor locurilor de muncă unde se vor angaja pe piaţa muncii internă şi internaţională, de a dezvolta studenţilor aptitudini de creativitate şi competitivitate, în concordanţă cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere.

Valeriu BAEȘUDecan

În cadrul Facultății Științe Economice sunt 2 catedre:

Business și Administrare, Relații Economice Internaționale și Turism

Finanțe, Bănci și Contabilitate

Misiunea catedrei „Business și Administrare, Relații Economice Internaționale și Turism” este de a forma specialişti în economie, cu o temeinică pregătire profesională, capabili de a se integra rapid şi eficient, şi de a răspunde exigenţelor locurilor de muncă unde se vor angaja pe piaţa muncii internă şi internaţională, de a dezvolta studenţilor aptitudini de creativitate şi competitivitate, în concordanţă cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere.

Misiunea catedrei „Finanțe, Bănci și Contabilitate” constă în organizarea şi pregătirea la un nivel înalt a studenţilor, desfășurarea cercetărilor ştiinţifice și formarea abilităților și competințe necesare pentru un finansist contemporan.

Facultatea de stiințe economice

Workshop!

Workshop! În cadrul facultății Științe Economice deja a devenit o tradiție frumoasă de a organiza întruniri de genul Workshop-urilor cu reprezentanți ai diferitelor sectoare de activitate discutând subiecte referitoare la…
admin-ulim
20 aprilie 2019

Valeriu BAEȘU

Decan

Etajul 2, biroul 235, tel.: (+373 22) 21 39 91

Stela GUZUN

Stela GUZUN

Prodecan

Etajul 2, biroul 235

Doina BUJOR

Metodist

Etajul 2, biroul 235, tel.: (+373 22) 22-60-40

  Aplică

  Stiințe Economice

  Adresa

  Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

  Comisia de admitere

  Telefon

  E-mail