Stiințe Economice – Masterat

La ciclul masterat sunt admisi absolventii ciclului licenta. Schimbarea domeniului de specializare la masterat este posibila daca solicitantul a acumulat minimum 20 credite (incluse in 180 sau 240 necesare) la ciclul licenta la disciplinele ce tin de domeniul solicitat. De exemplu, pentru a urma un program de master in economie dupa studii in domeniul informaticii, in cele 180 credite acumulate trebuie sa figureze minimum 20 la disciplinele din domeniul informaticii.

Calificarile ce denota completarea ciclului II sunt acordate studentilor care:

1. au dat dovada de cunostinte si competente acumulate si extinse in cadrul ciclului I, cunostinte ce prezinta baza sau posibilitatea dezvoltarii originalitatii ideilor aplicate de obicei in cadrul domeniului de cercetare;

2. pot sa aplice cunostintele si competentele achizitionate, abilitatile de solutionare a problemelor in circumstante noi sau necunoscute in cadrul unor contexte mai vaste sau multidisciplinare caracteristice domeniului lor de studiu;

3. pot sa aplice cunostintele in solutionarea problemelor complexe, sa formuleze opinii ce includ reflectarea responsabilitatilor de ordin social si etic;

4. pot formula concluzii in baza cunostintelor in mod rational, clar si fara ambiguitati auditoriului de specialisti versati si celui obisnuit;

5. poseda capacitati ce le permit continuarea studiilor in mod independent.

Admiterea la masterat (ciclul II)

 • Se pot înscrie la concursul de admitere la masterat absolvenţii cu diploma de licenţa – ciclul I sau echivalentă. Selecţia candidaţilor se realizează pe baza mediei generale de absolvire a studiilor universitare şi a altor criterii stabilite de conducerea ULIM. Media generală a notelor la absolvirea instituţiei de învăţământ superior în calitate de prag al admiterii este stabilită prin ordinul Rectorului.
 • Cererile de admitere la studii prin masterat se adresează Rectorului ULIM. La cerere sînt anexate următoarele documente:
  a) fişa personală;
  b) CV;
  c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau de studii superioare şi a foii matricole;
  d) certificat medical (forma 086-U);
  e) 3 fotografii 3 x 4;
  f) copia buletinului de identitate;
  g) chitanţa achitării taxei de înscriere.
 • Cererile şi documentele se prezintă la Departamentul Ştiinţă până la data de 1 octombrie a anului de studii.
 • Admiterea la masterat se produce în baza examenelor ori, la decizia Rectoratului, în baza concursului dosarelor.
 • Admiterea la masterat se produce, de regulă, la profilul urmat la studiile superioare, indiferent de instituţia de învăţământ superior şi anul în care a fost obţinută diploma respectivă.
 • La anumite specialităţi se admite înscrierea candidaţilor de la alte specialităţi (înrudite). Nomenclatorul specialităţilor înrudite sunt determinate în baza deciziei consiliului Departamentului şi a Consiliului pentru activitate ştiinţifică ULIM.
 • Înmatricularea la studiile de masterat din ULIM se face prin decizia Rectorului.
 • Candidaţii admişi încheie cu conducerea ULIM un contract pentru întreaga perioadă de stud

Acte necesare pentru doritorii de a face studii prin masterat

 • cerere;
 • copia buletinului de identitate;
 • originalul diplomei de licenţa + xerox;
 • originalul suplimentului la diploma de licenţa + xerox;
 • 4 poze 3×4;
 • certificat medical 086u.

informaţii suplimentare:

(+373 22) 22 00 20

bir.437, 438

Planuri de Studii Masterat

vezi aici

Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II

vezi aici

Studiile de Masterat la ULIM

vezi aici

Aplică

Stiințe Economice

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail