Stiințe Economice

Stiințe Economice

Facultatea are un potential didactic de 43 persoane, dintre care 5 detin titlul stiintific de doctor habilitat si 14 sunt doctori conferentiari.

Activități de bază constă în pregătirea specialiștilor în domenii contemporane ale economiei – bussines și administrare, marketing‚ relații economice internaționale‚ finanțe și bănci, contabilitate‚ turism și servicii hoteliere etc.

În prezent în cadrul Facultății Științe Economice sunt 2 catedre și anume:

Business și Administare, REI, Turism

Business și Administare, REI, Turism

Calificarea profesională a absolvenților: economist‚ contabil‚ manager, banchir, finansist etc.

Alte preocupări: cercetare științifică, participări la conferințe, simpozioane, alte foruri la nivel național și internațional. Colaborare cu instituții de învățămînt și juridice din țară și de peste hotare. Editare de culegeri științifice, monografii, manuale, etc.

Stagiu profesional și inserția ulterioară în cîmpul muncii: ministere și departamente ale Guvernului Republicii Moldova‚ Banca Națională a Moldovei, banci comerciale‚ organe financiare centrale și locale‚ Serviciul Fiscal de Stat‚ Casa Națională de Asigurări Sociale‚ burse‚ firme de audit‚ camere de comerț exterior‚ unități economice de divers profil‚ instituții de cercetări‚ instituții preuniversitare și universitare‚ organizații internaționale etc.

Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice este de a forma specialişti în economie, cu o temeinică pregătire profesională, capabili de a se integra rapid şi eficient, şi de a răspunde exigenţelor locurilor de muncă unde se vor angaja pe piaţa muncii internă şi internaţională, de a dezvolta studenţilor aptitudini de creativitate şi competitivitate, în concordanţă cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere.

Valeriu BAEȘUDecan
Facultatea de stiințe economice

Workshop!

Workshop! În cadrul facultății Științe Economice deja a devenit o tradiție frumoasă de a organiza întruniri de genul Workshop-urilor cu reprezentanți ai diferitelor sectoare de activitate discutând subiecte referitoare la…
admin-ulim
20 aprilie 2019

Valeriu BAEȘU

Decan

Etajul 2, biroul 235
tel.: (+373 22) 21 39 91

Stela GUZUN

Prodecan

Etajul 2, biroul 235
tel.: (+373 22) 22-60-40

Doina BUJOR

Doina BUJOR

Metodist

Etajul 2, biroul 235
tel.: (+373 22) 21 35 21

Aplică

Stiințe Economice

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail