Skip to main content

Workshop! Ǝn cadrul facultății Științe Economice deja a devenit o tradiție frumoasă de a organiza Ć®ntruniri de genul Workshop-urilor cu reprezentanți ai diferitelor sectoare de activitate discutĆ¢nd subiecte referitoare la problemele actuale din domeniul economiei. De data aceasta, raportori au fost: Gamurar Viorel, ofițer Control Intern Ǝ.M.” Orange Moldova” S.A. Gasnaș Gheorghe, drd. ASEM, expert Ć®n impozitare Aducem sincere mulțumiri tuturor participanților pentru prezență și implicare activă Ć®n discuții!