Skip to main content

Workshop! În cadrul facultății Științe Economice deja a devenit o tradiție frumoasă de a organiza întruniri de genul Workshop-urilor cu reprezentanți ai diferitelor sectoare de activitate discutând subiecte referitoare la problemele actuale din domeniul economiei. De data aceasta, raportori au fost: Gamurar Viorel, ofițer Control Intern Î.M.” Orange Moldova” S.A. Gasnaș Gheorghe, drd. ASEM, expert în impozitare Aducem sincere mulțumiri tuturor participanților pentru prezență și implicare activă în discuții!