Skip to main content
Uncategorized @ro

Studenți ULIM, implicați în transformări globale IT ENDAVA, lider în angajări și dezvoltare software din RM, instruiește viitori specialiști

O parte a echipei din cadrul ENDAVA, unul dintre liderii pieței IT din UE, a organizat un eveniment de prezentare a companiei studenților Facultății Informatică, Inginerie, Design. Reprezentanții Departamentului de testare, management și resurse umane al întreprinderii, în frunte cu dl. Vitalie Patlatii, șef pentru dezvoltare, au informat tinerii despre oportunitățile de dezvoltare profesională și angajare, pe care le oferă viitorilor specialiști de la ULIM.

Studenții au posibilitatea să participe de două ori pe an la stagii  de instruire, în vederea  dobândirii experienței profesionale în domeniu, pentru a-și dovedi aptitudinile profesionale și capacitatea de muncă.

Înaintea începerii anului universitar, ULIM a semnat un acord de cooperare cu Compania ”ENDAVA”, la recomandarea Companiei ”IUCOSOFT”, lider IT în RM. Din 1 septembrie, partenerii colaborează în vederea ridicării nivelului de pregătire a specialiștilor în sfera tehnologiilor informaționale, modernizării programelor de studii la Facultatea Informatică, Inginerie și Design, conform cerințelor pieței muncii. Astfel, ”ENDAVA”  oferă posibilități de stagii de practică studenților și colaboratorilor instituției noastre.

Oportunități profesionale pentru tineri la ULIM, de pe bancile universității și după absolvire

În baza acordului ULIM cu ”ENDAVA”, este ajustat procesul de formare profesională a studenților ULIM la necesitățile pieței muncii, prin corelarea asistenței științifico-consultative, cu cea practică. Prin urmare, sunt revizuite programele de studii la disciplinele IT, conform recomandărilor propuse de ”ENDAVA”. ULIM  implică specialiștii acestei companii în procesul de predare în ceea ce privește ultimele evoluții în domenii legate de dezvoltarea de software și cerințele de bază pentru angajare la companiile moderne de IT.

”ENDAVA” creează oportunități pentru viitorii specialiști IT, pentru cei  aflați la toate nivelele de carieră și cu experiență la toate etapele profesionale. Atât începătorii, cât și profesioniștii își pot găsi un loc de muncă bine plătit.

”Endava” este o mare șansă pentru viitorul studenților noștri, cu oportunități de angajare după absolvire sau chiar de pe bancile universității. Acolo, tinerii pot beneficia de un training de trei luni de pre-angajare. În procesul didactic, implicăm profesioniști cu experientă atât din mediul academic, cât și din cel real.

Stabilirea unor relații de colaborare cu acești agenți economici privați sau de stat este o prioritate a zilei de azi”, spune dl. Iurie Coropceanu, decanul pentru dezvoltare profesională a Facultății Informatică, Inginerie, Design.

La solicitarea partenerului, ULIM va recomanda cei mai performanți absolvenți sau viitori absolvenți, în vederea selectării pentru angajare. Pentru o mai bună informare despre șansele viirtorilor specialiști în IT, la ULIM, accesați și alte linkuri:

Specialiștii IT cu studii ULIM, printre cei mai solicitați pe piață
”Nici proaspeții absolvenți nu vor rămâne fără locuri de muncă”

Liderul pieței IT din RM oferă șanse de instruire și angajare studenților ULIM

Leave a Reply