Teze de doctorat

Susținerea tezei de doctor a d-lui Corețchi Boris

By 21 decembrie 2013 mai 21st, 2019 No Comments

Susţinerea tezei de doctor cu tema DIVERSIFICAREA RELAŢIILOR ECONOMICE EXTERNE ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR CA FACTOR AL EFICIENTIZĂRII COMERŢULUI EXTERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA a d-lui Corețchi Boris, va avea loc la 24 ianuarie 2014, ora 1400 în ședința Consiliului Ştiinţific Specializat D 34 08.00.14 – 30 din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova pe adresa: MD-2012, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 52 (sala Senatului)

Leave a Reply