Skip to main content
Facultatea Drept

Sustinerea tezei de doctor in drept a dlui Vitalie BUDECI

Se anunţă susţinerea tezei de doctor a dlui BUDECI Vitalie cu tema „RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACŢIUNILE ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER”

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

   Pretendent:                           BUDECI Vitalie

   Conducător ştiinţific:           BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept

   Consiliul ştiinţific specializat – D 34.554.01 – 06

   Tema tezei: RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACŢIUNILE ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER

   Specialitatea:                        554.01 – Drept penal şi execuţional penal

Data:                                     14 noiembrie 2014

Ora:                                       15:00

Local: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (MD 2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. V.Pârcălab, 52, aula nr.212)