Skip to main content
Facultatea Drept

Suţinerea tezei de doctor — Elena Comarniţcaia

La data de 21 septembrie 2012, ora 14.00 in sedinta Consiliului Stiintific Specializat din cadrul Universitatii Libere Internationale din moldova pe adresa: MD 2012, Republica Moldova, mun.Chisinau, str. V.Pircalab 52, Sala Senatului (et. 4), ULIM, va avea loc sustinerea tezei de doctor in drept a dnei Elena Comarniţcaia cu tema: „Răspunderea contravenţională ca modalitate a constrângerii statale în domeniul asigurării ordinii de drept”. Conducator stiintific — doctor în drept, profesor universitar Victor Guţuleac.