Skip to main content
Facultatea Drept

Symposia Studentium – 2012

Secţia „Drept privat”

Moderatori:

OSOIANU Natalia, dr.

ILIEV Michelle, anul II

CHIRIŢA Sofia, masterat

Nume, prenume

Anul

Denumirea raportului

Coordonator ştiinţific

Programa

Homenco Elena II Caracterizarea temeiurilr și condițiilor

răspunderii juridice

Baeşu Valeriu, ms. principală
Iacobciuc Tatiana II Contractul civil – aspecte teoretico-practice Baeşu Valeriu, ms. principală
Iliev Michelle II Dreptul proprietăţii intelectuale în Republica Moldova Baeşu Valeriu, ms. principală
Pîntea Virginia II Analiza juridică a dreptului de proprietate asupra corpului uman în baza legislaţiei naţionale şi internaţionale Baeşu Valeriu, ms. adiţională
Soroncean Cristina II Executarea obligațiilor civile Baeşu Valeriu, ms. principală
Parfeni Tina II Nonconcordanţa teoriei subiective a răspunderii civile cu constrîngerea legală Baeşu Valeriu, ms. principală
Ceban Vadim IV Contractul individual de muncă pe durată determinată Bria Feodor, ms., l.a. principală
Chiper Sorin IV Suspendarea contractului individual de muncă Bria Feodor, ms., l.a. principală
Istrati Diana III Principiile dreptului muncii Bria Feodor, ms., l.a. principală
Seul Dumitru IV Consideraţii generale cu privire la contractele comerciale internaţionale Bria Feodor, ms., l.a. principală
Vîrlan Iurii IV Reglementarea juridică a încetării contractului individual de muncă Bria Feodor, ms., l.a. principală
Alacev Daniela III Instituţia succesiunii – aspect comparative Demian Elena, ms. principală
Cebotari Alina I Efectele nulităţii absolute ale actului juridic civil Demian Elena, ms. principală
Ciorescu Igor III Natura juridică a contractului de tranzacţie Demian Elena, ms. principală
Ciumac Victor III Retractul litigious Demian Elena, ms. principală
Dobrea Sergiu III Repararea prejudiciului moral Demian Elena, ms. principală
Grosu Doina III Îmbogăţirea fără just temei Demian Elena, ms. adiţională
Morari Veronica I Principiile dreptului civil Demian Elena, ms. principală
Munteanu Angela I Efectele apariţiei persoanei fizice declarate decedată Demian Elena, ms. adiţională
Munteanu Aurelia III Răspunderea statului pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor de judecată Demian Elena, ms. adiţională
Starodub Diana III Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o autoritate publică sau de o persoană cu funcţie de răspundere Demian Elena, ms. principală
Starova Tatiana III Răspunderea civilă pentru prejudiciul cauzat de un minor Demian Elena, ms. principală
Vangheli Tudoriţa III Legatul Demian Elena, ms. principală
Корзина Екатерина IV Понятие, виды, фазы и прекращение процедуры медиации Gheorghiţă Elena, l.sup. adiţională
Корзина Екатерина IV Понятие и правовая защита залога Gheorghiţă Elena, l.sup. principală
Орлова Юлия IV Особенности развития медиации в мировом сообществе Gheorghiţă Elena, l.sup. adiţională
Орлова Юлия IV Субъекты патентного права Gheorghiţă Elena, l.sup. principală
Петрович Алексей IV Право отца на воспитание ребенка Gheorghiţă Elena, l.sup. adiţională
Петрович Алексей IV Патентный поверенный или представитель в области промышленной собственности Gheorghiţă Elena, l.sup. principală
Agapii Alina II Принцип добросовестности в гражданско-правовых конструкциях Halabudenco Oleg, dr., conf.univ. principală
Blajinschi Andrei V, f.r. Principiul egalităţii prin prisma „Legii cu privire la discriminare” Mărgineanu Lilia, dr., conf.univ. principală
Maier Lucia IV Protecţia muncii femeilor Mărgineanu Lilia, dr., conf.univ. principală
Rarancean Snejana IV Condiţiile de muncă a minorilor Mărgineanu Lilia, dr., conf.univ. principală
Şişianu Cristina IV Garanţiile sociale acordate şomerilor Mărgineanu Lilia, dr., conf.univ. principală
Vlas Ivan IV Examinarea cauzelor în ordine de apel: probleme actuale Mărgineanu Lilia, dr., conf.univ. principală
Chiriţa Sofia masterat Reglementarea internaţională a drepturilor de autor şi drepturilor conexe Osoianu Natalia, dr., l.sup. principală
Draganova Tatiana IV Коллизионные вопросы международного усыновления Osoianu Natalia, dr., l.sup. principală
Mihaescu Alexandr IV Правовое регулирование международного трубопроводного транспорта Osoianu Natalia, dr., l.sup. principală

 

 

Secţia „Drept public şi internaţional”

Moderatori:

CURĂRARU Andrei, ms.

CURARARI Felicia, anul I

BUTUC Victoria, anul II

Nume, prenume

Anul

Denumirea raportului

Coordonator ştiinţific

Programa

Croitor Cristina II, Istorie Responsabilitatea şi răspunderea juridică în asigurarea drepturilor şi libertăţilor omului Baltag Dumitru, dr.hab., prof.univ. principală
Curarari Felicia I Morala şi influenţa ei asupra dreptului Baltag Dumitru, dr.hab., prof.univ. principală
Dobrovolschi Anastasia I Separaţia puterilor: garantarea libertăţii şi controlului puterii Baltag Dumitru, dr.hab., prof.univ. principală
Garştea Anastasia I Influenţa formelor de guvernământ asupra separării puterilor Baltag Dumitru, dr.hab., prof.univ. principală
Gîrbea Alina I Separaţia puterilor în statul democratic Baltag Dumitru, dr.hab., prof.univ. principală
Gram Ruslan I Obiceiul juridic în sistemul de ocrotire şi protecţie a drepturilor omului Baltag Dumitru, dr.hab., prof.univ. principală
Munteanu Angela I Principiul responsabilităţii în sistemul principiilor dreptului Baltag Dumitru, dr.hab., prof.univ. principală
Smolenschi Cristina II, Istorie Influenţa factorului demografic în cadrul reglementării juridice Baltag Dumitru, dr.hab., prof.univ. principală
Teleşco Ana I Responsabilitatea ca fenomen social Baltag Dumitru, dr.hab., prof.univ. principală
Velciug Liliana I Libertatea şi egalitatea – valori promovate în statul de drept Baltag Dumitru, dr.hab., prof.univ. principală
Bezrucico Corina II Soluţionarea paşnică a diferendelor în cadrul ONU Beneş Olga, ms., l.sup. principală
Butuc Victoria II Relaţiile actiale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană Beneş Olga, ms., l.sup. principală
Chirilova Cristina II Impactul tratatului de la Lisabona asupra organizării şi competenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Beneş Olga, ms., l.sup. principală
Comanac Valentina II Noile forme de agresiune în contextul schimbării geopolitice în Europa de Sud-Est. Impactul pentru Republica Moldova Beneş Olga, ms., l.sup. principală
Comanici Cristina II Protecţia dreptului la viaţă de către legislaţia naţională şi internaţională Beneş Olga, ms., l.sup. principală
Guzun Violeta II Conflictele din statele arabe şi problematica dreptului musulman Beneş Olga, ms., l.sup. Principal
Iacobciuc Tatiana II Problema apatridiei în dreptul internaţional contemporan Beneş Olga, ms., l.sup. Adiţională
Isac Adrian II Rezolvarea diferendului între Ukraina şi România cu privire la Insula Şerpilor Beneş Olga, ms., l.sup. Principal
Malcoci Daniela II Crearea sistemului specific de drept în Canada Beneş Olga, ms., l.sup. Principal
Munteanu Maria II Drepturile persoanelor refugiate Beneş Olga, ms., l.sup. Principal
Trifan Ina II Particularităţile specifice ale dreptului SUA Beneş Olga, ms., l.sup. Principal
Zagorschi Domnina II Răspunderea internaţională a persoanelor. Cazul Miloşevici Beneş Olga, ms., l.sup. Adiţională
Alexandrean Roman IV Participarea militarilor Armatei Naţionale în cadrul operaţiunilor de pacificare prin prisma statutului de neutralitate al Republicii Moldova Cauia Alexandru, dr., l.sup. principală
Cabac Sergiu IV Cooperarea Republicii Moldova în cadrul Comunităţii Statelor Independente prin prisma obiectivului de integrare europeană Cauia Alexandru, dr., l.sup. Principal
Colomeeţ Igor IV Calificarea statutului juridic al participanţilor în cadrul conflictului militar din Libia Cauia Alexandru, dr., l.sup. Principal
Condrea Natalia V, f.r. Respectarea drepturilor femeii în Uniunea Europeană Cauia Alexandru, dr., l.sup. Principal
Costiuc Marin IV Metode şi mecanisme juridice de asimilare a migranţilor pe piaţa forţei de muncă a Uniunii Europene Cauia Alexandru, dr., l.sup. principală
Gîscă Veronica IV Esenţa procedurilor în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene Cauia Alexandru, dr., l.sup. principală
Hîncu Ion IV Stratagema de război – metodă legală de ducere a războiului Cauia Alexandru, dr., l.sup. principală
Corolevschi Maria V, f.r. Viitorul relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană Smochină Andrei, dr.hab., prof.univ. principală
Gobjilă Petru V, f.r. Cultura juridică în dezvoltarea statului de drept Republica Moldova Smochină Andrei, dr.hab., prof.univ. principală
Juravscaia Jana V, f.r. Aparatul de stat în Republica Moldova: aspecte teoretico-practice Smochină Andrei, dr.hab., prof.univ. principală
Roşca Uliana V, f.r. Principiile extinderii Uniunii Europene spre centrul, sudul şi estul Europei Smochină Andrei, dr.hab., prof.univ. principală
Frunze Vladislav II Neopozitivismul juridic Ţurcan Serghei, dr., conf.univ. principală
Maslov Stanislav IV Dreptul fundamental la libertatea intrunirilor Ţurcan Serghei, dr., conf.univ. principală
Pîrău Cristina I Statutul juridic al deputatului în Parlament Ţurcan Serghei, dr., conf.univ. principală
Sabadaş Alexandr masterat Конституционные монархии государств Европейского Союза Ţurcan Serghei, dr., conf.univ. principală
Şumilova Anastasia V, f.r. Particularitatile izvoarelor dreptului constitutional Ţurcan Serghei, dr., conf.univ. principală
Lungu Ion I Rolul Curţii Constituţionale în consolidarea democraţiei în Republica Moldova Ţurcan Serghei, dr., conf.univ. principală
Gvidiani Alin V f.r. Aspecte teoretico-practice privind armonizarea cadrului legal al Republicii Moldova cu cel al Uniunii Europene Gamurari Vitalie, dr., conf.univ. principală
Baracu Vladislav V f.r. Aspecte privind sarcinile şi obiectivele justiţiei tranziţionale Gamurari Vitalie, dr., conf.univ. principală
Zubcova Tatiana V f.r. К вопросу о методах и формах классификации территории в международном праве Gamurari Vitalie, dr., conf.univ. principală
Bunescu Andrei V f.r. К вопросу о роли международно-правовой ответственности на современном этапе Gamurari Vitalie, dr., conf.univ. principală
Cărare Ionuţ V f.r. (România) Aspecte privind rolul mijloacelor jurisdicţionale în procesul de reglementare a diferendelor internaţionale Gamurari Vitalie, dr., conf.univ. principală
Ciubotaru Adrian V f.r. (România) Unele consideraţiuni privind rolul „Procesului de la Nurenberg” în punerea în aplicare a instituţiei răspunderii penale internaţionale Gamurari Vitalie, dr., conf.univ. principală
Bătrîncea Alexandru IV Competenţele Adunării Generale ONU prin perspectiva relaţiilor internaţionale contemporane Gamurari Vitalie, dr., conf.univ. principală

 

Secţia „Istoria statului şi dreptului Ţărilor Române”

Moderatori:

GRAMA Dumitru, dr., conf.univ.

GRIŢCO Ciprian, anul I

ARSENI Cristina, anul I

Nume, prenume

Anul

Denumirea raportului

Coordonator ştiinţific

Arseni Cristina I Reformele burgheze în Basarabia în a doua jumătate a secolului XIX Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Berdian Claudia I Cucerirea Daciei de către romani Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Berdilă Elena I Caracterizarea juridică a regimului fanariot Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Călugări Mariana I Lupta pentru obţinerea suveranităţii reale a RSS Moldoveneşti Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Cecati Constantin I Anul 1812 – eliberare sau anexare Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Cherdivară Ecaterina I Constituirea statului medieval românesc Moldova Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Chicu Lilian I Anul 1812 – eliberare sau anexare Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Chirvas Iulia I Unirea Basarabiei cu România: progres sau regres? Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Cojocaru Dumitru I Constituirea statului medieval românesc Moldova Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Crehoveţchi Tatiana I Dreptul în Dacia romană Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Curărari Felicia I Pactul Ribbentrop-Molotov şi consecinţele lui asupra Basarabiei şi Bucovinei de Nord Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Curlat Anton I Basarabia – colonie a Imperiului Rus Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Gram Ruslan I Instituirea şi decăderea regimului fanariot în Ţările Române Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Graur Olga I Sfîrtecarea statului Moldova – consecinţă a politicii anexioniste a Imperiului Rus Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Griţco Ciprian I Unirea cu România: progres sau regres? Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Munteanu Angela I Internaţionalizarea problemei Basarabiei în anii 1812-1856 Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Munteanu Aurica I Dreptul în Dacia Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Munteanu Maria I Constituţia României din 1923 şi rolul ei în viaţa populaţiei Basarabiei Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Munteanu Nadia I Tripticele din Transilvania Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Odajiu Dumitru I Examinarea politico-juridică comparativă a evenimentelor din 16(28) mai 1812, 27 martie 1812, 26-28 iunie 1940 Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Pricinoc Virginia I Constituţia României din 1923 şi rolul ei în viaţa populaţiei Basarabiei Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Sîli Anastasia I Anul 1812 – eliberare sau anexare Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Tamciuc Felicia I Izvoarele dreptului în Dacia romană şi evoluţia lor în anii 106-271 Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Terzi Xenia I Formarea şi etapele dezvoltării statalităţii la geto-daci Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Timotin Iulian I Basarabia – colonie a Imperiului Rus Grama Dumitru, dr., conf.univ.
Velciug Iuliana I Statutul populaţiei aservite în Moldova în secolele XIV-XV Grama Dumitru, dr., conf.univ.

 

 

Secţia „Ştiinţe penale”

Moderatori:

ROTARI Oxana, dr.

VLAS Ion, anul IV

IARMALIUC Petru, anul III

Nume, prenume

Anul

Denumirea raportului

Coordonator ştiinţific

Programa

Cuculescu Teodor III Spălarea banilor – fenomen internaţionalizat, element al crimei organizate Budeci Vitalie, ms., l.sup. principală
Grosu Doina III Probleme actuale privind aplicarea legii penale în cazuri de negligenţă criminală a medicilor Budeci Vitalie, ms., l.sup. principală
Iarmaliuc Petru III Tortura prin prisma legii penale autohtone, prevederile internaţionale şii practica CEDO Budeci Vitalie, ms., l.sup. adiţională
Iordachi Ion III Traficul de influenţă în contextul ultimelor modificări ale Codului Penal al Republicii Moldova Budeci Vitalie, ms., l.sup. principală
Iarmaliuc Petru III Noţiunea, temeiul şi procedura efecturării interceptării comunicării Gheorghiţă Mihai, dr.hab., prof.univ. principală
Bulat Ghenadie V, f.r. Formele de participare şi atribuţiile specialistului în urmărirea penală Golubenco Gheorghe, dr., conf.univ. principală
Donici Igor V, f.r. Noţiunea, importanţa şi clasificarea versiunilor criminalistice Golubenco Gheorghe, dr., conf.univ. principală
Dumanschii Sergiu V, f.r. Cercetarea criminalistică a urmelor de singe Golubenco Gheorghe, dr., conf.univ. principală
Jereghi Sergiu V, f.r. Structura şi conţinutul raportului de expertiză Golubenco Gheorghe, dr., conf.univ. principală
Rotari Artur V, f.r. Reguli criminalistice de fixare şi ridicare a urmelor infracţiunii Golubenco Gheorghe, dr., conf.univ. principală
Alacev Daniela III Procedura în cauzele privind minorii. Art.481. Audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului minor Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. adiţională
Bargan Natalia III Audierea şi confruntarea participanţilor la procesul penal Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. principală
Bînzaru Maria III Prezentarea spre recunoaştere Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. principală
Borş Cristina III Sechestrarea bunurilor Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. principală
Brîncoveanu Vitalina III Dezbaterele judiciare Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. principală
Ciorescu Igor III Aspecte tactice şi procesuale privind prezentarea spre recunoaştere Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. adiţională
Danuţa Mariana III Interceptarea convorbirilor telefonice Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. principală
Gorea Elizaveta III Cercetarea la faţa locului Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. principală
Griţco Cristina III Arestul preventiv şi arestul la domiciliul Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. principală
Mihalaş Olga III Percheziţia ca acţiune a procesului penal Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. principală
Mîtcu Nadejda III Disjungerea cauzei cu minori Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. principală
Munteanu Aurelia III Recursul în anulare Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. principală
Pîslari Mariana III Cheltuielile judiciare în procesul penal Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. principală
Soloşenco Olesea III Reţinerea Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. principală
Starova Tatiana III Acţiunea civilă în procesul penal Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. adiţională
Strujan Florin III Principiile spaciale ale procesului penal Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. principală
Usatîi Nelly III Scoaterea persoanei de sub urmărirea penală Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. principală
Vangheli Tudoriţa III Procedura de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite a organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. adiţională
Vlas Cristina III Reţinerea infractorului, timpul şi limitele Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. principală
Zaharia Andrei III Audierea minorului în procesul penal Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. principală
Istrati Diana III Probele şi mijloacele probatorii Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. adiţională
Dobrea Sergiu III Recunoaşterea hotărîrilor penale ale instanţelor străine Mărgineanu Iurie, dr., conf.univ. adiţională
Catavelea Olesea II Resocializarea minorului delincvent Rotari Oxana, dr., conf.univ. principală
Chihai Eugen II Prostituţia în cadrul sistemului de devieri sociale Rotari Oxana, dr., conf.univ. principală
Dodescu Nadia doctorandă Lacunele legislaţiei naţionale şi internaţionale în vederea combaterii traficului de fiinţe umane Rotari Oxana, dr., conf.univ. principală
Homenco Elena II Delincvenţa juvenilă – probleme actuale şi căi de soluţionare Rotari Oxana, dr., conf.univ. adiţională
Iarmaliuc Petru III Rolul şi locul prognozării în cadrul criminologiei clinice Rotari Oxana, dr., conf.univ. adiţională
Oancea Aureliu masterat Studiu criminologic a traficului de fiinţe umane Rotari Oxana, dr., conf.univ. principală
Pîntea Virginia II Legea antidiscriminare: pro şi contra Rotari Oxana, dr., conf.univ. principală
Popescu Sorin II Caracteristica criminologică a criminalilor în serie Rotari Oxana, dr., conf.univ. principală
Postachi Doina II Narcomania în cadrul sistemului de devieri sociale Rotari Oxana, dr., conf.univ. principală
Udriştioiu Adriana doctorandă Răspunderea civilă versus răspunderea penală a lucrătorilor medicali Rotari Oxana, dr., conf.univ. principală
Zagorschi Domina II Spălarea banilor ca formă a crimei organizate Rotari Oxana, dr., conf.univ. principală