Skip to main content
Noutăți

ULIM la vârsta majoratului – Vivat Alma Mater!

La 16 octombrie 2010, ULIM, veritabil lăcaş al învăţământului, culturii, ştiinţei şi artei, a împlinit 18 ani de la fondare. Cu acest prilej corpul profesoral-didactic, studenţii şi masteranzii facultăţii Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării s-au întrunit la masa rotundă Vivat, Alma Mater! care s-a desfăşurat la 18 octombrie, ora 16.00, în Aula Magnifică.

Masa rotundă a fost moderată de dl Ghenadie Râbacov, absolvent al acestei instituţii, din 2002 lector, apoi lector superior la Catedra Filologie Romanică. Invitaţii de onoare la acest eveniment Dna Ana Guţu, Prim-Vicerector ULIM; dna Elena Prus, director ICFI; dl Gerhard Ohrband, vicerector pentru Cooperare Internaţîonală au felicitat profesorii şi studenţii cu ocazia acestui frumos eveniment şi au trecut în revistă cele mai importante realizări ale universităţii pe parcursul celor 18 ani de existenţă. Decanul Facultăţii LSŞC, dna Ludmila Hometkovski, fiind în deplasare în legătură cu misiunile funcţionăreşti, a lăsat colegilor şi studenţilor o înregistrare video cu un mesaj de felicitare pentru întreaga comunitate ulimistă.

Profesorul Gh. Râbacov a familiarizat publicul, în special studenţii anului I, cu procesul didactic la ULIM, conceptul facultăţii, activitatea ştiinţifică, simbolistica universităţii şi decoraţiile acordate de către ULIM personalităţilor notorii din ţară şi de dincolo de hotarele ei.

Studenţii Facultăţii, la rândul lor, au mulţumit profesorilor pentru prestaţia lor şi sprijinul plenipotenţiar pe care îl au pe parcursul anilor de studii. În semn de recunoştinţă studenţii anului III, ciclul Licenţă, au decernat diplome profesorilor dragi, venind cu un mesaj aparte pentru fiecare dascăl.