Skip to main content
EvenimenteNoutăți

ULIM – parte a comunității internaționale cu peste 900 de universități din întreaga lume Semnarea Magna Charta Universitatum

–      Universitatea Liberă Internațională din Moldova a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, acționând pentru transpunerea în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

–      Prin semnarea Magna Charta Universitatum, Rectorul ULIM se angajează în numele instituţiei, să respecte și să promoveze autonomia academică, valorile și drepturile universitare fundamentale, să răspundă eficient provocărilor generate de trecerea la societatea bazată pe cunoaștere, de procesul de globalizare.

 

#ULIM #SignatureMCU2020

Leave a Reply