Skip to main content

Pentru a șasea oară consecutiv, Universitatea Liberă Internațională din Moldova a fost inclusă în clasamentul mondial al universităților U-Multirank-2020, ediția a VII-a.

Astfel, conform ediției 2020, ULIM își confirmă poziția de lider în domeniul învățământului superior din Republica Moldova. Printre cei patru reprezentanţi ai Republicii Moldova evaluați în cadrul U-Multirank-2020, rezultatele obținute poziționează ULIM pe locuri fruntașe și pe poziții comparabile cu cele ocupate de universitățile din consorțiu. A se vedea rezultatele clasamentului: https://www.umultirank.org/study-at/free-international-university-of-moldova-rankings/ .

Cea de-a șaptea ediție a U-Multirank este cea mai mare de la lansarea sa, incluzând aproximativ 1800 de instituţii de învăţământ superior din 92 de ţări. În peisajul complex al sistemelor de clasificare și ierarhizare, U-Multirank reprezintă un instrument aparte, generat la inițiativa Comisiei Europene. Având în vedere abordarea multidimensională, U-Multirank este primul clasament la nivel mondial care oferă o imagine completă a diversității performanței universitare, oferind utilizatorilor informații din mai multe arii de cunoaştere.

Deși nu tinde să prezinte o ierarhizare generală (cu punctaj acumulat) a universităților evaluate, U-Multirank include totuși o analiză multidimensională bazată pe cinci domenii-cheie: (1) predare și învățare, (2) cercetare, (3) transfer de cunoștințe, (4) orientare internațională și (5) implicare regională. Totodată, sunt prevăzute cinci calificative de apreciere a performanței universitare: A – foarte bine; B – bine; C – performanţă medie; D – performanţă sub medie; E – performanţă redusă. Universitatea Liberă Internațională din Moldova a obținut aprecierea superioară (A – foarte bine) în cadrul a cinci compartimente.  La o trecere de la scara de apreciere calitativă (A-E) la scara de evaluare cantitativă, ULIM îi revine  punctajul maxim – cea mai bună performanţă printre universităţile din RM  pe dimensiunea “Orientare internațională”.

Printre punctele forte ale ULIM, confirmate de U-Multirank-2020, sunt: procentul de studenți internaționali (inclusiv cei veniți prin programe de mobilitate) din numărul total de studenți; ponderea ridicată a programelor de licență și master în limbi străine; personal academic din afara țării angajat cu normă întreagă; grade științifice conferite cetățenilor străini; numărul ridicat de parteneriate strategice; stagii de practică organizate pentru studenți în țară și străinătate.

De la prima publicare în 2014, U-Multirank a dublat numărul instituțiilor de la 850 la 1 800 și a extins acoperirea țărilor de la 74 la 92, incluzând mai mult de 5000 de facultăți și 11400 de programe de studiu în 28 de domenii.
Din cele 1800 universități din peste 92 de țări din cadrul ediției 2020, 56% sunt din Europa, 19% – din America de Nord, 5% – din Asia și 5% – din Oceania, America Latină și Africa. Reamintim, ULIM este unica instituție de învățământ superior din Republica Moldova care a apărut inițial în topul respectiv.

U-Multirank este rezultatul unei inițiative care își are originea într-o conferință organizată sub președinția franceză din 2008 a Uniunii Europene, care a solicitat o nouă clasificare a universităților bazată pe o metodologie care reflectă o varietate de dimensiuni de excelență în context internațional. Ulterior, pentru a asigura imparțialitatea, calitatea și verificarea, Comisia Europeană a selecționat un consorțiu independent care să efectueze clasificarea. Centrul pentru învățământ superior (CHE) din Germania și Centrul pentru studii politice de învățământ superior (CHEPS) din Țările de Jos conduc inițiativa. Acestea colaborează cu parteneri printre care se numără Centrul pentru studii științifice și tehnologice de la Universitatea Leiden (CWTS), editura științifică Elsevier, fundația Bertelsmann și firma de software Folge 3.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply