Skip to main content
Facultatea Drept

Un nou acord de colaborare semnat între Departamentul Instituțiilor Penitenciare și Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Directorul adjunct al DIP, Igor Guja și alți reprezentanți ai instituției au avut o întrevedere astăzi, 8 iunie 2016, cu rectorul Universității Libere Internaționale din Moldova, Academicianul Andrei GALBEN și alți reprezentanți ai instituției gazdă.

Vizita a avut loc în contextul semnării unui acord de colaborare între cele două instituții.

Fiind încheiat pe un termen de 5 ani, acesta prevede stabilirea unui cadru instituțional în care părțile vor colabora pentru dezvoltarea parteneriatului, implicit prin utilizarea cercetării în unitățile sistemului penitenciar al Republicii Moldova, realizarea în parteneriat a unor proiecte în domeniile de profil.

De asemenea, acordul stabilește realizarea unor activități cu caracter științific la nivelul DIP și subdiviziunilor subordonate acestuia, publicarea rezultatelor cercetărilor și evaluărilor comune sub forma unor studii, articole și sinteze de cercetare în diverse reviste de specialitate.

Acesta mai presupune organizarea unor manifestări cu caracter științific, inclusiv cu participarea unor instituții de profil din țară și din străinătate în scopul diseminării rezultatelor cercetărilor desfășurate de cele două instituții semnatare.

În cadrul întrevederii, directorul adjunct al DIP, Igor GUJA, fiind discipol al ULIM, consideră că semnarea acestui acord ține să contribuie la elaborarea unor metode eficiente de ameliorare a mijloacelor și metodelor de combatere a criminalității dar și dezvoltarea activităților de instruire, formare și specializare atît a angajaților sistemului penitenciar cît și a instituției superioare de învățămînt, mulțumind rectorului pentru susținere și colaborare.

La final, conducătorii instituţiilor semnatare şi-au exprimat convingerea că vor depune toate eforturile ca obiectivele cuprinse în acord să fie îndeplinite pentru asigurarea unei colaborări optime şi de lungă durată.

Reiterăm că, numai prin colaborare se poate acoperi vasta şi complexa problematică a persoanelor private de libertate. În acest context, conducerea DIP îşi propune să încheie asemenea acorduri de cooperare și cu alte instituții superioare de învățămînt din țară.