Skip to main content
Noutăți

Vizită oficială la Universitatea „SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY”, ISPARTA,Turcia

La invitaţia rectoratului Universităţii Suleyman Demirel din Isparta, Turcia, la 11 octombrie curent delegaţia Universităţii Libere Internaţionale din Moldova compusă din Rectorul Acad. Andrei Galben, Vicerectorul Dl. Gerhard Ohrband şi profesorul Ismail Onur s-au deplasat în Turcia pentru a participa la o suită de evenimente consacrate inaugurării anului academic în Turcia. La conferinţa internaţională a rectorilor organizată sub egida Universiăţii Suleyman Demirel au participat rectori şi alţi delegaţi din conducerile centrelor universitare din Iordania, Moldova, Italia etc. De menţionat, că în cadrul vizitei respective, s-a semnat acordul de colaborare între Universitatea Suleyman Demirel şi ULIM.

Citeşte discursul dlui Rector A. Galben

 

Multstimate Domnule Rector,

Multstimate Domnule Suleyman Demirel,

Multstimaţi Colegi,

Onorată Asistenţă!

 

Am o misiune nobilă, de a veni către Domniile Voastre cu un mesaj de salut pe care Vi-l adresez din numele Senatului Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.

În primul rând, ţin să Vă mulţumesc, Dl. Rector – Dr. Metin Lüfti Bazdar pentru invitaţia Dvs. de a vizita universitatea Dvs. pe care cu onoare o conduceţi şi posibilitatea de a semna acordul de colaborare cu Universitatea Suleyman Demirel.

În al doilea rând, pentru noi este o onoare de a extinde relaţiile de colaborare cu una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior din Turcia – Suleyman Demirel University, astfel, contribuind la aprofundarea relaţiilor interuniversitare şi a sistemului de învăţământ superior din Republica Moldova şi Turcia.

În al treilea rând, prin stabilirea relaţiilor academice cu universitatea Dvs., în calitatea mea de savant, cadru didactic universitar şi specialist în materie de istorie, calific acest eveniment, ca o continuare a relaţiilor şi tradiţiilor seculare pe care le-au avut popoarele noastre pe parcursul a circa trei secole de existenţă şi vecinătate în regiune.

Deşi, în epoca medievală, popoarele noastre au coexistat cu statut juridic diferit, acestea s-au influenţat reciproc şi au lăsat urme adânci în trecutul nostru istoric comun.

Consultarea actelor de arhivă, a materialelor publicate, cît şi cunoaşterea realităţilor contemporane din lumea arabă, ţările Orientului Apropriat şi Mijlociu, statele din Sud-estul Europei, mi-a dat posibilitatea să-mi formez un tablou integru despre rolul şi locul popoarelor şi statelor noastre în trecutul nu prea îndepărtat şi prezentul european.  Deşi, reprezentăm state şi popoare cu confesiuni, culturi şi limbi diferite, totuşi avem foarte mult comun, atît în domeniul lingvistic, cultural, cît  şi etnic. Marele savant şi om politic moldovean Dimitrie Cantemir a fost primul care a expus în formă ştiinţifică istoria Imperiului Otoman. La începutul sec al XVIII-lea,  tot el – Dimitrie Cantemir fiind moldovean şi avînd în genele sale multe elemente orientale, a demonstrat cu prisosinţă influenţa turcică asupra limbii, culturii şi vestimentaţiei moldovenilor. În acest context, ţin să menţionez, că moldovenii la rîndul lor, au avut o influenţă benefică asupra contemporanilor din Turcia medievală. Acest fapt se resimte foarte mult şi este consemnat în multe studii şi cercetări ştiinţifice. Astfel,  muţi din copiii moldoveni luaţi în calitate de tribut în sînge la curtea sultanului (ieniceri), ulterior, au devenit mari demnitari de stat şi au influenţat considerabil organizarea şi evoluţia structurilor statale din Turcia medievală.

Desigur, este imposibil de făurit istoria contemporană şi de scrutat viitorul fără moştenirea seculară. În acest context, stabilirea relaţiilor cu Universitatea Suliman Demirel constituie evoluţia ascendentă a sistemului relaţiilor internaţionale ULIM la nivel european şi mondial.

Autoritatea ULIM pe arena internaţională a făcut posibilă încheierea a peste 70 acorduri de colaborare cu  instituţii universitare şi ştiinţifice din lume, cît şi fondarea filialei noastre în Sudan şi centrele de selecţie şi consultanţă în România. Graţie acestui fapt, am avut posibilitatea să analizez starea de lucruri în domeniu şi să mă conving de specificul conceptului universitar european, asiatic, Bazinul mării Caraibilor, Oceaniei, Australia şi altele. M-am convins despre bogăţia incomensurabilă a fiecărui din aceste sisteme şi necesitatea aprofundării tendinţei de unificare a acestor sisteme întru realizarea procesului de globalizare.

Din cele studiate pînă acum, m-a impresionat specificul european al învăţământului superior din Turcia, care păstrează unele tradiţii profunde a instituţiilor de învăţământ superior de tip oriental. Sunt sigur,  că extinderea gamei relaţiilor noastre academice va impulsiona benefic şi în continuare conţinutul contemporan al relaţiilor noastre şi contribuţia comună la consolidarea deplină şi definitivă a Procesului de la Bologna şi a sistemului universitar european unic.

Astăzi, aceste relaţii sunt plasate pe altă treaptă de dezvoltare ascendentă. Suntem sortiţi ca împreună să contribuim la promovarea idealurilor europene. Despre susţinerea reciprocă la nivel european a statelor şi popoarelor noastre avem multe exemple. Aduc doar unul: colega noastră prim-vice rector  ULIM, Dna Ana Guţu, care este concomitent Şefa  Delegaţiei Parlamentului R.M. la APCE (Asambleia Parlamentară a Consiliului Europei) nu doar au salutat, dar au susţinut verbal şi prin vot direct candidatura deputatului parlamentar din Turcia dl. Mevlut Cavusoglu la funcţia de Preşedinte a  APCE.

ULIM, împreună cu alte universităţi din Republica Moldova, cum ar fi ASEM şi UTM au depus eforturi considerabile întru promovarea sistemului educaţional universitar al Republicii Moldova în spaţiul european şi aderarea la Procesul de la Bologna. În acest context, am susţinut realizarea mai multor foruri regionale sub egida organismelor europene. Fiind fideli cauzei europene, am iniţiat în colaborare cu Consiliul Europei, Ministerul Educaţiei organizarea la Chişinău în primăvara anului 2011 a unei conferinţe internaţionale dedicate Procesului de la Bologna. În calitate de co-organizatori participă ASEM-ul şi UTM-ul. Am fi onoraţi să ne bucuraţi cu prezenţa şi participarea Universităţii Suleiman Demirel la acest for internaţional, care va pune în dezbatere specificul regional al învăţământului superior prin prisma Procesului de la Bologna.

Există şi multe alte proiecte asupra cărora urmează să ne concentrăm eforturile comune întru realizarea dezideratelor europene.

În încheiere, ţin să aduc reiterat sincere mulţumiri rectoratului Universităţii Suleyman Demirel pentru posibilitatea de a participa conferinţa internaţională a rectorilor. Sunt sigur că începutul relaţiilor noastre va constitui un bun augur în relaţiile de pe viitor.

Vă mulţumesc pentru atenţie!