Skip to main content
Noutăți

Ziua Internațională a Drepturilor Omului și viitorii juriști Competiția celor mai buni, la ULIM

Studenții juriști din cadrul ULIM și ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun” se reîntâlnesc, la ediția a XIII-a a Conferinței Științifice Interuniversitare, dedicate Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, organizată de Facultatea Drept. La ora aceasta, ei continuă lupta pentru nominalizarea celor mai bune lucrări de finalizare a primului semestru. În fiecare an, 10 decembrie este aniversată în intreaga lume ca Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Cu acest prilej, evenimentul este organizat, anual, de ULIM, în parteneriat cu Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite și Centrul de Drept al Avocaţilor.

Comunicările studenților sunt prezentate, conform următoarelor tematici –  protecția drepturilor fundamentale ale omului și protecția internațională și națională a refugiaților și apatrizilor. Legalitatea – principiul fundamental al statului de drept, principiul egalității și libertății, cadrul de reglementare a apatridiei în RM, conflictele armate contemporane generatoare a fenomenului refugiaților, politica UE în materie de azil – sunt câteva subiecte esențiale dezbătute de studenți.

Dl. Alexandru Cauia, decanul Facultății Drept, a adresat un cuvânt de salut participanților, subliniind importanța formării universitare a viitorilor juriști, în baza studierii cărților valoroase și nu doar a internetului, ce limitează pregătirea specialiştilor.

Dr. conf. univ. Serghei Ţurcan, șeful Catedrei „Drept Public”, a evidențiat importanța datei de 10 decembrie 1948, când a fost adoptată Declarația Universală a Drepturilor Omului și, ulterior, proclamată Ziua Internațională a Drepturilor Omului.

Dl. Oleg Palii, președintele Centrului de Drept al Avocaţilor a apreciat calitatea evenimentelor științifice, organizate de ULIM. ”Deși am absolvit o altă universitate, aici mă simt excellent, de parcă aș fi și eu un absolvent al acestei instituții”, susține domnia sa.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM