Facultatea Științe Sociale și ale Educației

2 nd Central and Eastern European LUMEN Conference

By 24 noiembrie 2016 mai 15th, 2019 No Comments

Cadrele didactice ale Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială au participat în perioada 17-18 noiembrie la a II -a Conferință LUMEN, Târgoviște, România

În perioada 17-18 noiembrie și-a desfășurat activitățile Conferința Internațională organizată de LUMEN în parteneriat cu Universitatea Liberă Internațională din Moldova, reprezentată de cadrele didactice a Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială.

În cadrul conferinței au fost organizate mai multe workshop-uri, unul din ele fiind reprezentat de facultatea noastră. Tematica workshop-ului Mentalități ale societății în transformare, este legată și înglobează cercetările specialiștilor și doctoranzilor din domeniul științelor sociale.

Detalii privind activitatea găsiți accesînd link-ul https://www.ulim.md/news/ulim/ulim,-co-organizator-al-unei-conferin%C8%9Be-a-%C8%9Barilor-central-%C8%99i-est-europene,-la-targovi%C8%99te