Skip to main content
Noutăți

Conferința șiințifică internațională « UNIVERSITAS EUROPAEA: SPRE O SOCIETATE A CUNOAȘTERII PRIN EUROPENIZARE ȘI GLOBALIZARE »

La 15 octombrie 2021, la ULIM a avut loc Conferința șiințifică internațională cu un subtitlu multilingv :

« UNIVERSITAS EUROPAEA: SPRE O SOCIETATE A CUNOAȘTERII PRIN EUROPENIZARE ȘI GLOBALIZARE »

« UNIVERSITAS EUROPAEA: TOWARDS A KNOWLEDGE-BASED SOCIETY THROUGH EUROPEANISATION AND GLOBALISATION »

Manifestarea a fost deschisă cu un mesaj de salut, adresate de către:

  • Vitalie GAMURARI, conf. univ., dr., Prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale, ULIM ;
  • Andrei CHICIUC, conf. univ., dr., Președinte ANACEC ;
  • Oleg SEREBRIAN, conf. univ., dr., Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania;
  • Lilian MORARU, Consul General al Republicii Moldova, Nice, Franța;
  • Augustina ȘIMAN, dr., Secretar II în cadrul Reprezentanței Republicii Moldova la ONU, New York, SUA;
  • Mykola GNATOVSKY, conf. univ., dr., prim vicepreședinte al Asociației de Drept Internațional, Kiev, Ucraina;
  • Andrey KOZIK, conf. univ., dr., șef Direcția juridică, Delegația regional a ICRC, Moscova, Federația Rusă;
  • Vladimir VARDANEAN, conf. univ., dr., Președinte Comisia Parlamentară pe Probleme Juridice, Erevan, Armenia ;
  • Natalia SOCOLOVA, prof. univ., dr. hab., Academia de Drept, Moscova, Federația Rusă.

În cadrul conferinței  participanții au avut posibilitatea să facă schimb de bune practici. Mai multe chestiuni esențiale au fost readuse în atenția publicului precum: Fondul Global pentru combaterea SIDA, Tuberculozei și Maladiei și rolul jucat în Global Health Diplomacy; Garantarea dreptului fundamental la protecția socială în jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Moldova; Considerațiuni cu privire la modelele universitare din perspectiva paradigmei educaționale și de cercetare; Statutul victimei în viziunea justiției penale internaționale și ale justițiilor naționale: studiu comparat.

Leave a Reply