Skip to main content
Noutăți

Acord de colaborare între ULIM și USARB

Universitatea Liberă Internațională din Moldova, reprezentată de domnul Rector, conf. univ., dr. Ilian GALBEN, şi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, reprezentată de doamna Rector, conf. univ., dr. Natalia GAȘIȚOI, au exprimat dorinţa comună a instituțiilor de a eficientiza şi consolida colaborarea bilaterală în domeniul educației, cercetării științifice și au semnat un Acord de colaborare.
Evenimentul oficial de semnare a Acordului de colaborare s-a produs în data de 23 decembrie 2021 și a fost găzduit de USARB, cu participarea reprezentanților administrației ambelor IÎS:
– Ilian GALBEN, Rector al ULIM;
– Alexandr CAUIA, Prorector pentru Strategie academică și Programe de studii, ULIM;
– Mihai SORBALĂ , șef Catedră Drept Privat, ULIM.
– Natalia GAȘIȚOI, Rector al USARB;
– Valentina PRIȚCAN, Prorector pentru Activitatea ştiinţifică şi Relaţii internaţionale, USARB;
Părţile semnatare vor acţiona conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare, ţinând cont de posibilităţile şi mijloacele disponibile. Conținutul Acordului prevede acțiuni concrete focalizate pe:
– colaborare în domeniul didactic şi metodic;
– colaborare în domeniul activităţii ştiinţifice;
– colaborarea în domeniul formării continue a personalului științifico-didactic și didactic;
– cooperare în domeniul activităţilor bibliotecare.
ULIM și USARB  vor evalua anual rezultatele activităţilor desfăşurate şi impactul lor în baza Acordului semnat şi vor propune acţiuni de optimizare a colaborărilor ulterioare.
Sursa: https://www.facebook.com/usarb.balti

Leave a Reply