Skip to main content
Facultatea Științe Sociale și ale Educației

ADMITEREA PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

FACULTATEA PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ ANUNȚĂ ADMITEREA PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

LICENȚĂ

 

MASTERAT 

DOCTORAT

 

Psihologie (zi)

Asistență socială

(zi, fr)

Sociologie (zi)

Psihopedagogie

(zi, fr)

Psihopedagogie specială (zi, fr)

Pedagogie preșcolară/

pedagogie învățământul primar – dublă specializare (zi, fr)

Domeniul Științe Sociale

 • Psihologia clinică și consilierea psihologică
 • Psihologia socială
 • Psihologia juridică (NOU!)
 • Managementul organizațional și al resurselor umane  (NOU!)

Domeniul Științe ale Educației

 • Management educațional
  • Psihopedagogie în învățământul liceal, profesional și universitar

Domeniul Asistență Socială

 • Studii avansate în Asistența Socială și Expertiza Socială (în colaborare cu Universitatea CUNY, SUA)
 • Managementul serviciilor sociale și de sănătate
  • Management şi consiliere în asistenţa socială
  • Economie socială și managementul proiectelor sociale
  • Managementul organizațional și al resurselor umane
 

Psihologie Socială

Pentru informații detaliate vă așteptăm la adresa: Chișinău, ULIM, str.Vlaicu Pârcălab 52, etajul 3, MD-2012
                       
                    Tel: 022-21-35-31;        022-20-59-12;       022-22-57-85;       022-21-35-31; 

                                                  Е-mail: psihologie@ulim.md

În conformitate cu prevederile Procesului de la Bologna, învăţământul superior se derulează în 3 cicluri.

Ciclul I – licenţă; ciclul II – masterat şi ciclul   III   –   doctorat.

Termenul  de studii la ciclul I  este: 3 ani pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat. La specialităţile cu învăţământ  la frecvenţă redusă termenul de studii este de 4 ani.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS

 Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se efectuează în conformitate cu Regulamentul Ministerului Educaţiei Republicii Moldova.

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:
– actul de studii, in original cu anexa respectiva;
– 6 fotografii cu dimensiunea 3×4 cm;
– copia buletinului de identitate;
– certificatul medical-tip (nr. 086-U);
– extrasul din carnetul de munca (pentru cei angajaţi);
– certificat de la locul de trai.

http://psihologie.ulim.md/studii/licenta/specialitati-si-specializari