Skip to main content
Facultatea Drept

AGENDA Conferinţei studenţeşti interuniversitare 10 ANI DE LA ADERAREA REPUBLICII MOLDOVA LA CONVENŢIA DIN 1951 PRIVIND STATUTUL REFUGIAŢILOR

6 noiembrie 2012

Sala Mică a Senatului, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Chişinău

9.30-9.45 – Înregistrarea participanţilor la conferinţă.

9.45-10.00 – Deschiderea conferinţei:

Vitalie GAMURARI, dr., conf. univ., decan Facultatea Drept, ULIM.

Peter Kessler, reprezentant al Agenţiei ONU pentru Refugiaţi (UNHCR in Moldova) în Moldova

Ecaterina Silvestru, Şef al Direcţiei Refugiaţi, Biroul Migraţie şi Azil, Ministerul Afacerilor Interne

Tatiana CIUMAŞ, Şef al Secţiei Integrare Socială, Biroul Migraţie şi Azil, Ministerul Afacerilor Interne

10.00-12.15. Modul A „Paşii de progres a Republicii Moldova în domeniul azilului. Asigurarea protecţiei juridice a refugiaţilor. Integrarea refugiaţilor”

Moderator: Vitalie GAMURARI, dr., conf. univ., decan Facultatea Drept, ULIM

10.00-10.15 – „Aspectele practice privind integrarea refugiaţilor în Republica Moldova”, Natalia Poştaru, coordonator de proiecte, ONG AVE Copiii, partener de implementare a UNHCR

10.15-10.25 – „Сriteriile de determinare a statutului de refugiat”, anul IV, Dumitru Avornic, ULIM.

10.25-10.35 – „Refugiaţii şi statul de drept”, Apostol Călin, Universitatea „Alecu Russo”, Bălţi.

10.35-10.45 – „Aspecte procedurale de ordin naţional si internaţional privind determinarea statutului de refugiat”, anul IV, Macarevici Ecaterina, ULIM.

10.45-10.55 – „Principiile în contextul asigurării drepturilor refugiaţilor”, Dadu Alina, anul IV, ULIM.

10.55-11.05 – „Protecţia drepturilor persoanelor apatride conform Convenţiei din 1951 privind statutul refugiaţilor”, Pomparău Alina, IRIM.

11.05-11.15 – „Protecţia copiilor refugiaţi”, Natalia Babără, anul III, Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu”, Cahul

11.15-11.45 – Pauză de cafea.

11.45-11.55 – „Reacţii de conflict în procesul de integrare a refugiaţilor: aspect naţional şi comunitar”, Domniţa Chircu, anul II, Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu”, Cahul

11.55-12.05 – „Probleme privind plasarea în cîmpul muncii a refugiaţilor”, Oxana Codreanu, anul II, Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu”, Cahul

12.05-12. 15 – „Unele aspecte juridice privind dificultăţile pe care le întâmpină solicitanţii de azil şi persoanele cu o formă de protecţie în Republica Moldova”, Sergiu Găină, consilier juridic, Centrul de Drept al Avocaţilor.

12.15-13.25 – Modul B „Reglementări internaţionale cu privire la refugiaţi”.

Moderator: Vitalie GAMURARI, dr., conf. univ., decan Facultatea Drept, ULIM

12.15-12.25 – „Problema refugiaţilor – consecinţă a încălcării prevederilor dreptului internaţional umanitar în domeniul proceţiei populaţiei civile în caz de conflict armat”, Petru Iarmaliuc, ULIM.

12.25-12.35 – „Copilul soldat – problema secolului XXI prin prisma dreptului refugiaţilor”, Glodeanu Adela, ULIM.

12.35-12.45 – „Normele Uniunii Europene privind asigurarea drepturilor refugiaţilor”, Celan Valeria, ULIM.

12.45-12.55 – „Agenţia ONU pentru refugiaţii palestinieni (UNRWA)”, Marje George, anul IV, ULIM.

12.55-13.05 – „Reglementarile juridice internaţionale privind statutul de refugiat al femeilor”, Tatiana Ursu, doctorand, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI

13.05-13.15 – „Rolul UNHCR în domeniul protecţiei drepturilor refugiaţilor”, Sofia Chiriţă, lector la catedra Drept Civil al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (o evaluare a activităţii UNHCR).

13.15-13.25 – Întrebări. Răspunsuri. Închiderea conferinţei.