Manifestări științifice

În perioada 11-18 noiembrie 2012, Delegaţia ULIM in componenţa rectorului ULIM, Andrei Galben, vicerectorul ULIM pentru relaţii internaţionale, Nicolae Ţâu şi Directorul Institutului Confucius Dl Yang, a participat la cea de-a 7-a Conferinţă a Institutulu

By 18 noiembrie 2012 mai 21st, 2019 No Comments

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM) în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea de Stat din Oradea, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Bucureşti, organizează programul de master internaţional în economie socială. Programul se va desfăşura pe o perioadă de doi ani universitari (4 semestre, 120 credite) şi vine în întîmpinarea dorinţei de a extinde şi de a aprofunda cunoaşterea unor teme şi probleme din domeniul economiei centrată pe problemele sociale, în special protecţia grupurilor vulnerabile, prin crearea de locuri de muncă în întreprinderi de economie socială.

Programul are un caracter puternic aplicativ şi interdisciplinar, adresându-se absolvenţilor de învăţămînt superior preocupaţi de o specializare nouă în Republica Moldova  – Economia sociala – care deschide posibilităţi de a ajuta factorii decizionali în elaborarea unor politici ocupaţionale, luând în calcul grupurile cu risc crescut de excluziune de pe piaţa muncii. De asemenea, sunt vizati absolvenţii cu studii superioare care intenţionează să dezvolte asociaţii, instituţii, fundaţii, activităţi cu profil de economie socială în vederea creării de locuri de muncă pentru grupuri cu risc de excluziune de pe piaţa muncii.

Masteranzii vor fi sprijiniţi în activitatea practică şi de cercetare la nivel avansat prin formarea de echipe multidisciplinare care vor fi implicate în elaborarea si analiza programelor şi proiectelor din domeniul economiei sociale, inclusiv în procesul desfăşurării practicii de specialitate.

Obiectivul programului de master este de a forma specialişti calificaţi în inovare si crearea de noi locuri de muncă, în special pentru persoanele marginalizate economic şi social, respectiv de a încuraja iniţiativele absolvenţilor privind apariţia a noi forme de întreprinderi de economie socială ca soluţii la integrarea pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile.

Reţeaua constituita din cele cinci universităţi  participante la program – ULIM, Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din Oradea şi Universitatea de Vest din Timişoara – este o garanţie pentru procesul de formare a unor noi specializări în condiţii de profesionalism, de respectare a criteriilor de calitate şi de performanţă ridicată.

Curricula universitară a fost elaborată pe baza colaborării cu universităţi din Belgia, Franţa, Olanda, prin sprijinul direct al unor specialişti din aceste ţări cât şi prin consultarea programelor universitare din Europa şi SUA care au tradiţie în economia sociala.

 

Planul de învăţământ cuprinde următoarele discipline:

• Introducere în economia socială

• Managementul resurselor umane

• Psihologie socială organizaţională

• Drept social comunitar

• Metodologia cercetării sociale

• Bazele financiar contabile ale economiei sociale

• Programe sociale de dezvoltare comunitară şi efectele în planul dezvoltării

• Politici de incluziune pentru grupuri cu risc crescut pe piaţa muncii

• Management strategic

• Antreprenoriatul social

• Consiliere pentru persoane în situaţii de risc

• Strategii de marketing aplicate în economia socială

• Dreptul muncii: Cadrul juridic al organizaţiilor şi întreprinderilor de economie socială

• Structuri şi mecanisme de finanţare a proiectelor europene. Management intercultural de proiect.

• Managementul schimbării şi al riscurilor

• Carieră şi dezvoltare personală

• Politici publice în UE

• Etica în afaceri şi responsabilitate socială

• Evaluarea politicilor şi programelor sociale

• Indicatori economici, sociali, demografici şi de sănătate

• Politici ocupaţionale

 

Contact:  Nicolae SALI, doctor, coferenţiar universitar,

Decan al Facultăţii Ştiinţe Economice

[email protected], Tel: 069366806

Leave a Reply