Skip to main content

În data de patru decembrie curent, la ULIM s-a aflat în vizită de documentare o delegație a Ambasadei Ungariei în RM, condusă de diplomatul Fülöp-Gábor András, fiind însoțit de profesoara de limbă maghiară Laura Sájter. Membrii delegației au avut o întrevedere cu prorectorul pentru Relații Internaționale Valentina Ciumacenco, unde au fost lansate inițiative de reluare a parteneriatelor în dimensiunile educaționale și culturale, precum și stabilirea unor proiecte comune, orientate spre realizarea colaborărilor efective și durabile.

Un subiect aparte al întrevederii a vizat legăturile didactice, științifice și de mobilitate academică pentru studenți și profesori, pe care ULIM le întreține cu o serie de universități din Ungaria.

În  această ordine de idei, dna V. Ciumacenco a exprimat intenția de a extinde aceste legături și cu alte instituții de învățământ similare, solicitând concursul ambasadei întru realizarea acestui deziderat.

În contextul vizitei, distinșii oaspeți au ținut și o prelegere publică pentru studenți, intitulată: „Cultura și limba maghiară în bazinul carpatic”. Tineretul studios și-au alimentat și lărgit cunoștințele despre poporul maghiar. Dr. Laura Sájter a oferit informații utile despre interferarea reperelor lingvistice și culturale din spațiul maghiar cu procesele istorice și politice, de-a lungul timpului. Totodată, a fost prezentat și programul de burse pentru anul academic 2020-2021, oferit de Guvernul Ungariei, pentru studenții moldoveni. Bursele sunt destinate doritorilor de a-și continua studiile la toate ciclurile învățământului superior (Licență, Masterat, Doctorat).  Termenul limită pentru aplicațiile on-line este 15 ianuarie 2019.Cei interesați, pot afla informații detaliate, accesând link-ul: https://mecc.gov.md/ro/content/program-de-burse-ungaria-anul-academic-2019-2020.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply