Skip to main content

Ziua de patru decembrie curent a fost consemnată la ULIM prin evenimentul de lansare de carte a prof. univ. dr. hab. Angela Savin-Zgardan „Viața oglindită în cuvânt. Biobibliografie”, eveniment moderat de conf. univ. dr. Carolina Dodu-Savca, decana Facultății de Litere.  Lansarea de carte a debutat cu intervenții de felicitare și urări de bine adresate de către distinși filologi ai țării, profesori și  colegi de breaslă ai prof. univ. dr. hab. în filologie Angela Savin-Zgardan: prof. univ. dr. hab. Elena Prus, prorector pentru Studii Doctorale și Cercetare Științifică ULIM; dr. Luminița Drumea, vice secretar-general UNESCO pentru Republica Moldova; dr. hab. Dragoș Vicol; conf. univ. dr. Petru Butuc, UPS „Ion Creangă”; dr. hab. Eugenia Mincu, vicedirector Institutul de Filologie Română „B. P. Hașdeu”; conf. univ. dr. Silvia Maznic, USM;  dr. hab. Alexandru Gribincea; lect. univ. Ina Colenciuc.

Prezentarea rezumativă a structurii cărții și a conținutului a fost realizată de  prof. univ. dr. hab. Ion Manoli, șef Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca” și de doamna Irina Botnaru, director DIB. Evenimentul a fost încununat de mesaje elogioase aduse autoarei, dânsa fiind înalt apreciată pentru aportul substanțial adus în domeniul cercetărilor lingvistice și filologice. De asemenea, a fost remarcată energia intelectuală debordantă pe care o manifestă domnia sa în activitățile științifice și didactice, precum și calitățile umane de excepție, definite prin caracter temerar, cumsecădenie, bonomie, autodisciplină, responsabilitate și corectitudine. 

Angela Savin-Zgardan este membră a Seminarului științific de profil, Institutul de Filologie Română „B. P. Hașdeu” și membră a Seminarului științific de profil, Facultatea Litere, USM. Activează în calitate de evaluator – expert ANACEC în cadrul Comisiei pentru acreditare și evaluare în domeniul științelor umaniste și artelor. În anul 2018 a fost aleasă ca membră a Comisiei de experți în domeniul Filologiei  în cadrul ANACEC a RM. În 2019 este decorată cu Medalia „Dimitrie Cantemir” al AȘM pentru rezultate valoroase în munca de cercetare și de promovare a lingvisticii românești și este distinsă cu Medalia ULIM. 

 

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply