Skip to main content

În perioada 16-18 martie 2016 un grup de studenți (ciclul masterat: Diana Roic, Cristina Nica, Oleg Jecov, Ion Secrieru, Chiril Didenco) și cadre didactice de la Catedra Relații Internaționale, Științe Politice și Istorie, ULIM a participat la un colocviu internațional care a avut loc la Universitatea Vrije din Bruxelles.

Colocviul de la Bruxelles se înscrie în lista activităților proiectului INOTLES/TEMPUS. Proiectul INOTLES (The Innovating Teaching and Learning of European Studies / Predarea și învățarea inovativă a Studiilor Europene ),din care face parte și Universitatea Liberă Internațională din Moldova în calitate de partener, este finanțat de Uniunea Europeană pe o perioadă de 3 ani din decembrie 2013 până în noiembrie 2016. INOTLES favorizează cooperarea partenerilor din spațiul Parteneriatului Estic și a centrelor universitare de excelență din UE cunoscute pentru performanțele în domeniul metodelor de predare și este preconizat pentru a contribui la reformarea curriculară și modernizarea învățământului superior în Georgia, Moldova și Ucraina, prin implementarea metodelor inovative de predare/învățare (incluzând e-learning, învățarea bazată pe probleme, simularea etc.) în cadrul cursurilor programelor de masterat în Studii Europene.

Colocviul de la Bruxelles a întrunit studenți și profesori de la mai multe universități din instituțiile partenere ale proiectului INOTLES, din statele Uniunii Europene și cele ale Parteneriatului Estic – Olanda, Belgia, Marea Britanie, Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Cele trei zile de colocviu au încununat activitățile comune ale profesorilor și studenților din cadrul cursului inter-universitar  Instituțiile și luarea a deciziilor în Uniunea Europeană, care s-a desfășurat cu începere din octombrie 2015 și care a promovat învățarea inovativă și dezvoltarea abilităților practice ale studenților. Pe parcursul cursului studenții au studiat și discutat teme precum Istoria și teoriile integrării europene, Instituțiile Uniunii Europene, Procesul de luare a deciziilor în UE; au lucrat în grupuri (9 grupuri de lucru sub îndrumarea tutorilor) asupra unor proiecte comune.

Predarea/ învățarea cursului  Instituțiile și luarea a deciziilor în Uniunea Europeană s-a produs online, studenții și tutorii interacționând prin intermediul unei platforme virtuale și participând la discuții deschise în cadrul webinar-elor.

În prima zi de lucru a colocviului de la Bruxelles, studenții au prezentat rezultatele activităților de grup, susținând oral lucrările elaborate. În cea de-a doua zi a fost organizat un seminar la care studenții au simulat discutarea unei probleme cu care se confruntă statele membre ale UE și au beneficiat de o vizită la Parlamentul European, unde au ascultat o lecție despre structura, funcționarea și activitatea Parlamentului. Iar în ultima zi de lucru – au vizitat Comisia Europeană și s-au întâlnit cu unul dintre funcționarii acesteia, apoi au participat la sesiunea de evaluare a colocviului de la Bruxelles și, în final, au fost prezenți la ceremonia de înmânare a Diplomelor de participare (cursului Instituțiile și luarea a deciziilor în Uniunea Europeană oferindu-i-se 9 credite).

Studenții și profesorii ULIM vor participa ulterior, în iunie 2016, la sesiunea finală din cadrul proiectului INOTLES, care se va desfășura la Universitatea Națională – Academia Mohila din Kiev, Ucraina.