Skip to main content

Începând cu luna decembrie 2014 Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Universitatea Catolică din Lublin (KUL) cooperează în cadrul Rețelei Universităților Est-Europene, o platformă de lucru la care s-au alineat și universități din Belarus, Ucraina, Georgia și care este deschisă tuturor instituțiilor de învățământ superior din regiune.

Rețeaua Universităților Est-europene și-a propus inițierea și consolidarea cooperării multilaterale în diverse domenii, precum: cooperarea științifică; programe de studii comune; aplicarea pentru granturi/fonduri europene; mobilitatea academică; organizarea școlilor de vară; evenimente culturale și sportive comune etc.

Rețeaua Universităților Est-Europene a servit drept imbold pentru intensificarea colaborării ULIM-KUL, acestea extinzând aria de acțiuni comune prin depunerea dosarelor pentru programul Erasmus plus la începutul anului 2015 – o acțiune încheiată cu succes prin obținerea undei verzi pentru inițierea și organizarea mobilităților academice și de studii reciproce – dinspre ULIM spre KUL și viceversa în anul de studii 2015-2016. Astfel, pe parcursul semestrului II, februarie – iunie 2016, la Universitatea Catolică din Lublin își fac studiile 4 studenți ULIM (specialitatea Relații Internaționale, Masterat: Tatiana Rotari, Daria Spînu, Dan Irașcu, Ion Secrieru).

Totodată, la ULIM s-a aflat, în perioada 14-18 martie 2016, prof. Tomasz Stępniewski, dr. hab., Facultatea Științe Sociale și Institutul de Științe Politice și Afaceri Internaționale din cadrul KUL. Dr. hab. Tomasz Stępniewski s-a întâlnit cu studenții specialității Relații Internaționale în cadrul câtorva lecții vizând Politica internă și externă a Poloniei cu precădere față de statele Parteneriatului Estic, în special Republica Moldova și Ucraina, (Political system of Poland; Poland’s economy; Foreign policy of Poland; Poland’s relations with states of the European Union; Poland’s relations with powerful neighbours). Prof. Tomasz Stępniewski a participat în același timp, la o masă rotundă, împreună cu profesorii Catedrei Relații Internaționale, Științe Politice și Istorie, cu tema: Între Bruxelles și Moscova; Politica internă și externă a Republicii Moldova.

Prof. Tomasz Stępniewski a discutat cu profesorii Catedrei Relații Internaționale, Științe Politice și Istorie, dar și cu reprezentanții diverselor structuri ale ULIM despre posibilitatea și necesitatea continuării cooperării dintre cele două universități, profesori și studenți și în anii care urmează.