Skip to main content
Noutăți

Combaterea fenomenului violenței în familie prin abordare multidisciplinară

În cursul dimineții, specialiști ai MAI, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) și societatea civilă au instruit, la ULIM, viitori psihologi și asistenți sociali, în cadrul unei lecții publice, cu tema – Abordarea multidisciplinară în combaterea fenomenului violenței în familie. Prelegerea a fost organizată de Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială în colaborare cu partenerii săi – MMPS, MAI, Coaliția Antiviolență și Organizația Internațională a Migrației. Prelegerea a fost organizată de Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială în colaborare cu partenerii săi – MMPS F, MAI, Coaliția Antiviolență și Organizația Internațională a Migrației.

Campania „16 zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen”

Instruirea studenților s-a desfășurat în cadrul Campaniei „16 zile de acţiuni împotriva violenţei în baza de gen”, organizată în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie. Violența în familie în Moldova este o problemă socială de secole, perpetuată tacit de generații și necesită schimbări la nivel de mementalități și comportamente. Studenții au fost informați despre importanța cooperării interesectoriale.

În cuvântul de salut, dna Svetlana Haraz, șefa Catedrei Asistență Socială și Sociologie „Nicolae Sali”, a menționat: ”Pregătirea viitorilor profesioniști trebuie să vizeze abordare multidiciplinară a cazurilor de violență sau altor probleme sociale de către echipe de specialiști. Fiесarе mеmbru al acestora rерrеzintă câte un sеrviсiu și intervine la nivеl intеrinstituţiоnal (rерrеzеntanţi ai instituţiilоr dе stat, autоrităţilоr  рubliсе  lосalе, оrganului dе tutеlă şi сuratеlă, оrganеlor dе оrdinе рubliсă şi drерt, ОNG-lоr)”.

Eradicarea flagelului, prin prisma mai multor actori sociali

Dl. Vladimir Cazacov, șef adjunct de direcție în cadrul Inspectoratului General al Poliției: ”Fenomenul violenței în familie e complex și sensibil. De aceea, trebuie tratat prin prisma mai multor actori sociali, care au competențe potrivit legii. De aceea, am venit la ULIM, pentru a le spune viitorilor psihologi și asistenți sociali că, dacă în activitățile lor de viitor se vor confrunta cu asemenea situații, să colaboreze cu partenerii – administrația publică locală, poliția, medicii de familie și alți specialiști care pot interveni în soluționare. Abordarea multidisciplinară a fenomenului conduce la soluționarea corectă a cazurilor”.

Necesitate acută de specialiști cu pregătire universitară

Dna Lilia Pascal, șefa Direcției politici  de asigurare a egalității dintre femei și bărbați din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei: ”Noi mizăm pe potențialul universitar –  tinerii studioși, care vor deveni viitori specialiști, încadrați în serviciile destinate victimelor și agresorilor familiali.