Skip to main content
Noutăți

Parteneriate fructuoase cu universități și alte instituții din RM Psihologii și asistenții sociali își dau mâna, la ULIM

Azi, la ceremonia de inaugurare a ediției a VII-a a Conferinței Științifice Internaționale ”Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextul transformării de mentalități”, Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială (FPȘEAS) a încheiat acorduri de colaborare cu Facultatea de Drept și Științe Sociale din cadrul Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Facultatea Relații Internaționale și Științe Socio-Umane a Universității de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”, Asociația de nursing din R. Moldova și cu Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei din Orhei.

Dna Svetlana Rusnac, decanul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, a explicat că, există de mulă vreme o cooperare fructuoasă cu respectivele instituții, ce se materializează în importante proiecte interuniversitare și sociale.

Desfășurarea conferinței la ULIM, în luna binefacerilor și cadourilor, a fost un prilej de lansare a unei acțiuni de caritate de către organizatori pentru persoanele în dificultate, sprijinite de FPȘEAS. Inițiatorii au îndemnat participanții la eveniment, cadrele didactice și studenții ULIM să se implice activ.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM