noutăți

Concurs pentru suplinirea funcției de director al Colegiului ULIM

By 9 septembrie 2020 septembrie 14th, 2020 No Comments

ULIM anunță desfășurarea concursului pentru selectarea candidatului pentru suplinirea funcției de director al Colegiului ULIM.

1. Denumirea şi sediul organizatorului concursului: Colegiul ULIM, str. V. Pârcălab, 52, mun. Chișinău

2. Funcţia pentru care se organizează concursul: Director al Colegiului ULIM.

3. Condiţiile de participare la concurs:

Sunt eligibili candidaţii care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

a) deţin cetăţenia Republicii Moldova;

b) au studii superioare universitare;

c) au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani;

d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

e) cunosc limba română;

f) nu au antecedente penale.

4. Actele din dosarul ce urmează a fi prezentat la concurs:

a) cererea de participare la concurs;

b) copia actului de identitate;

c) copia/copiile actului/actelor de studii;

d) copia carnetului de muncă;

e) Curriculum Vitae de model Europass;

f) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;

g) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

h) proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.

5. Modalitatea de depunere a dosarului;

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei anunțate pot depune dosarul de concurs, personal sau prin reprezentant, prin poştă sau prin e-mail. Adresa: str. V. Pârcălab, 52, mun. Chișinău, cab. 225. E-mail: [email protected]

6. Data-limită de depunere a dosarului: 5 octombrie 2020.

7. Date de contact: Stepanida Bletea, șef Secția Resurse Umane. Telefon: 022 21 24 03, E-mail: [email protected]

Leave a Reply