Skip to main content
Noutăți

Concurs pentru suplinirea funcției de director al Colegiului ULIM

ULIM anunță desfășurarea concursului pentru selectarea candidatului pentru suplinirea funcției de director al Colegiului ULIM.

1. Denumirea şi sediul organizatorului concursului: Colegiul ULIM, str. V. Pârcălab, 52, mun. Chișinău

2. Funcţia pentru care se organizează concursul: Director al Colegiului ULIM.

3. Condiţiile de participare la concurs:

Sunt eligibili candidaţii care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

a) deţin cetăţenia Republicii Moldova;

b) au studii superioare universitare;

c) au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani;

d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

e) cunosc limba română;

f) nu au antecedente penale.

4. Actele din dosarul ce urmează a fi prezentat la concurs:

a) cererea de participare la concurs;

b) copia actului de identitate;

c) copia/copiile actului/actelor de studii;

d) copia carnetului de muncă;

e) Curriculum Vitae de model Europass;

f) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;

g) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

h) proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.

5. Modalitatea de depunere a dosarului;

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei anunțate pot depune dosarul de concurs, personal sau prin reprezentant, prin poştă sau prin e-mail. Adresa: str. V. Pârcălab, 52, mun. Chișinău, cab. 225. E-mail: sbletea@ulim.md

6. Data-limită de depunere a dosarului: 5 octombrie 2020.

7. Date de contact: Stepanida Bletea, șef Secția Resurse Umane. Telefon: 022 21 24 03, E-mail: sbletea@ulim.md

facebook follower kaufen

Leave a Reply